15/12/2020 - 06:03

Đề nghị sớm giao nền tái định cư

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị sớm giao nền tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường nối đường Cách mạng Tháng 8 đến đường tỉnh 918 (các hộ dân ở khu dân cư Đoàn Kết khu vực Bình Phó A, phường Long Tuyền). Nội dung trả lời của UBND quận Bình Thủy như sau:

UBND quận Bình Thủy đã ban hành quyết định phê duyệt chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 576 hộ ảnh hưởng bởi dự án. Trong đó, số hộ đủ điều kiện tái định cư là 112 hộ, không đủ điều kiện tái định cư là 464 hộ.

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Cần Thơ (đơn vị trực tiếp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án) đã phối hợp Ban Quản lý dự án ODA và các ngành có liên quan thực hiện việc bố trí nền tái định cư cho 68/112 hộ, tương đương 80 nền.

Do nguồn nền tái định cư của dự án không còn nên không thể thực hiện việc bố trí cho các hộ dân còn lại. Khi nhận được nguồn nền từ chủ đầu tư dự án (Ban Quản lý dự án ODA) Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Cần Thơ sẽ phối hợp cùng các đơn vị liên quan thực hiện việc bố trí nền tái định cư cho các hộ còn lại theo Quyết định phê duyệt của UBND quận Bình Thủy.

Chia sẻ bài viết