30/10/2019 - 20:31

Đề nghị sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị cho biết khi nào các hộ gia đình thuộc diện tái định cư do bị ảnh hưởng bởi dự án Trung tâm hành chính huyện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nội dung trả lời của UBND huyện Vĩnh Thạnh như sau:

Dự án Trung tâm hành chính huyện Vĩnh Thạnh có 67 hộ gia đình và cá nhân được cấp nền tái định cư.

UBND huyện đã chỉ đạo Chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Vĩnh Thạnh hoàn thiện hồ sơ gởi Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện trình UBND huyện giao đất cho 60/67 hộ gia đình, cá nhân, còn 7 hộ chưa chịu nhận nền tái định cư.

UBND huyện tiếp tục làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Cơ Hội Mới liên quan đến số tiền công ty phải nộp để hỗ trợ về tái định cư, khoảng 5,2 tỉ đồng/67 hộ.

Đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ được cấp nền tái định cư: UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương thực hiện các thủ tục để sớm cấp chứng nhận cho các hộ dân. Dự kiến thời gian hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận trong năm 2019.

Chia sẻ bài viết