10/03/2021 - 19:02

Đề nghị rút ngắn thời gian cấp thẻ bảo hiểm y tế

Cử tri huyện Thới Lai phản ánh thời gian gia hạn và mua bảo hiểm y tế (BHYT) còn dài, không đảm bảo quyền lợi khám, chữa bệnh cho người dân khi khám bệnh rơi vào thời điểm BHYT cũ hết hạn, nhưng thẻ BHYT mới chưa đến thời hạn có giá trị sử dụng. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Ghi nhận phản ánh của cử tri, UBND thành phố đã đề nghị Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TP Cần Thơ xem xét, giải quyết. Qua đó, BHXH TP Cần Thơ thông tin như sau: Căn cứ Luật BHYT, người tham gia BHYT theo hộ gia đình liên tục kể từ lần thứ hai trở đi (tham gia trước khi thẻ BHYT cũ hết hạn) thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ trước hoặc thẻ BHYT cũ hết hạn không quá 3 tháng trong năm tài chính thì thẻ có giá trị sử dụng ngay kể từ ngày đóng tiền. Đối với người tham gia BHYT theo hộ gia đình lần đầu hoặc tham gia không liên tục 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày đóng BHYT.

Về thời gian cấp thẻ, cấp lại và đổi thẻ BHYT: Đối với người tham gia BHYT lần đầu, thời hạn cấp thẻ kể từ khi nhận đủ hồ sơ là 10 ngày làm việc. Về cấp lại đổi thẻ BHYT thì trong thời gian 7 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ; trong thời gian chờ cấp lại thẻ, người tham gia BHYT vẫn được hưởng quyền lợi BHYT.

BHXH thành phố đã thực hiện cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cấp thẻ lần đầu, tham gia từ lần thứ hai trở đi là không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Riêng đối với các trường hợp người tham gia BHYT đang điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh sẽ được thực hiện ngay khi nhận đủ hồ sơ. BHXH thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm tra việc cấp thẻ BHYT trên địa bàn thành phố nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT.

Chia sẻ bài viết