04/08/2022 - 22:08

Đề nghị quy hoạch xây dựng trung tâm thương mại

Cử tri quận Thốt Nốt đề nghị thành phố xem xét quy hoạch xây dựng trung tâm thương mại ở khu vực cầu Cần Thơ Bé để tạo điều kiện phát triển kinh tế địa phương. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Hiện nay, khu vực cầu Cần Thơ Bé, thuộc phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt có vị trí khá gần với chợ Trung tâm thương mại quận đạt chuẩn hạng 2, siêu thị Co.opmart Thốt Nốt đạt chuẩn hạng 2 và có chợ Cần Thơ Bé. Nhìn chung, những cơ sở thương mại này cơ bản đáp ứng nhu cầu buôn bán, phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân trong khu vực.

Riêng đối với chợ khu vực cầu Cần Thơ Bé, qua khảo sát, không còn diện tích đất để mở rộng, nâng cấp chợ lên thành trung tâm thương mại. Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Công Thương phối hợp với UBND quận Thốt Nốt khảo sát các địa điểm trên địa bàn, xem xét bổ sung vào quy hoạch để kêu gọi đầu tư theo quy định.

Chia sẻ bài viết