26/02/2020 - 18:44

Đề nghị quản lý tốt chất lượng nông sản

Cử tri thành phố đề nghị quản lý tốt chất lượng nông sản, hạn chế dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nông sản sau khi thu hoạch. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Thời gian qua, ngành nông nghiệp đã đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Mục tiêu là nhằm đảm bảo an toàn về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tối thiểu tồn dư trong nông sản, khai thác bảo vệ đất đai, môi trường… phát triển theo hướng bền vững. Trong đó, chú trọng tuyên truyền pháp luật về an toàn thực phẩm, những kiến thức khoa học về vệ sinh an toàn thực phẩm, tác hại của thực phẩm không an toàn… Đồng thời, hướng dẫn quy trình kỹ thuật về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng chất lượng, chủng loại, liều lượng và thời gian cách ly an toàn; đặc biệt là không sử dụng chất cấm trong sản xuất nông nghiệp. Ngành nông nghiệp cũng khuyến khích và nhân rộng các mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm nông nghiệp sạch đến người tiêu dùng. Đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng, không rõ nguốn gốc, xuất xứ để bảo vệ quyền lợi cho nông dân. Theo báo cáo của ngành nông nghiệp, trên địa bàn thành phố có trên 10.000ha, với 6.761 hộ tham gia cách đồng lúa sạch; mở rộng 18 vùng sản xuất rau sạch, với diện tích 229ha, sản lượng 28.390 tấn, với nhiều chủng loại rau màu khác nhau…

Thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo ngành nông nghiệp tích cực triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp sạch theo hướng hiện đại, bền vững. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống kinh tế cho nông dân, cũng như bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng.

Chia sẻ bài viết