05/07/2022 - 18:53

Đề nghị phân bổ vốn nâng cấp, sửa chữa đường

Cử tri quận Cái Răng đề nghị phân bổ vốn đầu tư nâng cấp, sửa chữa tuyến đường 1A vào khu công nghiệp Hưng Phú để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Theo phân cấp quản lý, tuyến đường trên do UBND quận Cái Răng quản lý, thực hiện duy tu, bảo dưỡng. Đến nay, UBND quận Cái Răng đã đầu tư và hoàn thành đưa vào sử dụng nhánh bên trái tuyến đường, với tổng kinh phí 14,64 tỉ đồng. Đối với nhánh bên phải tuyến đường, UBND quận Cái Răng đã phê duyệt chủ trương đầu tư và báo cáo kinh tế kỹ thuật với tổng mức đầu tư 14,84 tỉ đồng. Dự kiến, UBND thành phố sẽ trình HĐND thành phố cho phép kéo dài thời gian giải ngân kế hoạch vốn ngân sách địa phương đối với dự án này để UBND quận Cái Răng tiếp tục triển khai thực hiện, hoàn thành trong năm 2022.

Bên cạnh đó, để đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và tạo điều kiện cho doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa trong thời gian triển khai đầu tư dự án, UBND quận Cái Răng cũng đã tổ chức thực hiện giặm vá tuyến đường này với kinh phí trên 1 tỉ đồng.

Chia sẻ bài viết