23/08/2019 - 19:34

Đề nghị nâng công suất cung cấp điện

Cử tri quận Thốt Nốt đề nghị ngành chức năng quan tâm, đầu tư nâng công suất cung cấp điện cho phường Tân Lộc, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Theo báo cáo của Sở Công thương, hiện tại, Điện lực Thốt Nốt vẫn thường xuyên kiểm tra bảo trì để cấp điện ổn định cho nhân dân ở cù lao Tân Lộc, quận Thốt Nốt. Bên cạnh đó, Bộ Công thương đã phê duyệt hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng Tiểu dự án “Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực trung tâm thị xã, thành phố của thành phố Cần Thơ”, thuộc dự án Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức tại Quyết định số 4319/QĐ-BCT ngày 19-11-2018.

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực miền Nam đang tổ chức triển khai các bước tiếp theo, dự kiến sẽ khởi công xây dựng nâng công suất tuyến điện này vào năm 2020.

Chia sẻ bài viết