30/08/2021 - 06:16

Đề nghị nâng cấp đường tỉnh 923

Cử tri huyện Phong Điền đề nghị nâng cấp đường tỉnh 923 và cầu Tây Đô. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

- Dự án xây dựng và nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 923 đã được HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 4-12-2020. Dự án có tổng chiều dài 14,1km đi qua địa bàn quận Ô Môn và huyện Phong Điền, với quy mô đường cấp IV đồng bằng, mặt đường rộng 8m, có tổng mức đầu tư dự kiến 576 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án, dự kiến từ năm 2021 đến năm 2024.

- Dự án cầu Tây Đô trên địa bàn huyện Phong Điền đã được HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư và UBND thành phố đã phê duyệt dự án tại Quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày 26-5-2021. UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư dự án, với tổng mức đầu tư dự kiến 208 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án, dự kiến từ năm 2021-2024. UBND thành phố chỉ đạo Sở Giao thông vận tải chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo để triển khai thực hiện dự án.

Chia sẻ bài viết