05/11/2019 - 20:35

Đề nghị nâng cấp đường, lắp biển báo giao thông

Cử tri quận Cái Răng đề nghị thành phố sớm nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Võ Nguyên Giáp. Cử tri quận Ô Môn đề nghị ngành lắp đặt biển báo, đèn chiếu sáng trên đường Trần Kiết Tường (đường tỉnh 920B). Nội dung trả lời của Sở Giao thông vận tải thành phố như sau:

- Về kiến nghị của cử tri quận Cái Răng: Ngày 11-10-2019, Bộ Giao thông vận tải có Quyết định số 1912/QĐ-BGTVT giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nhóm B dự kiến trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Trong danh mục các dự án dự kiến đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 có dự án Nâng cấp mở rộng đoạn Ngã 5 cầu Cần Thơ đến cảng Cái Cui và thảm bê tông nhựa tăng cường mặt đường tuyến Nam Sông Hậu.

- Về kiến nghị của cử tri quận Ô Môn: Sở Giao thông vận tải đã tổng hợp danh mục, số lượng biển báo hiệu đường bộ cần điều chỉnh, lắp đặt bổ sung trên tuyến đường tỉnh 920B. Đồng thời sẽ cân đối nguồn kinh phí để triển khai thực hiện hoàn thành trong tháng 12 năm 2019. Về hệ thống chiếu sáng, Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục kiến nghị UBND quận Ô Môn bố trí vốn thực hiện.

Chia sẻ bài viết