20/07/2019 - 07:11

Đề nghị mở rộng tiêu chuẩn điều dưỡng phục hồi sức khỏe

Cử tri đề nghị về việc mở rộng tiêu chuẩn điều dưỡng phục hồi sức khỏe đối với đối tượng là bộ đội nghỉ hưu để nhiều cán bộ hưu trí được tham gia hơn trong thời gian tới. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe đối với người có công với cách mạng và thân nhân được quy định tại Điều 4, Mục 1, Chương II của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 3-6-2014 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.

Hằng năm, thành phố đều thực hiện đúng, đủ và kịp thời chế độ điều dưỡng cho đối tượng là người có công với cách mạng. Cụ thể, chế độ điều dưỡng tại nhà (trợ cấp 1.110.000 đồng/người) hoặc chế độ điều dưỡng tập trung. Tất cả các chế độ điều dưỡng đều được thực hiện công khai; việc thực hiện chế độ đi điều dưỡng tập trung hay tại nhà là do người có công đăng ký danh sách từ đầu năm.

Đối với đề nghị về việc mở rộng tiêu chuẩn chế độ điều dưỡng sức khỏe để nhiều cán bộ hưu trí được tham gia: Các tiêu chuẩn, đối tượng được hưởng các chế độ, chính sách điều dưỡng, phục hồi sức khỏe, nhất là đối với các cán bộ quân đội hoặc người có công với cách mạng được quy định bởi các cơ quan Trung ương và áp dụng chung trên toàn quốc.

Ghi nhận ý kiến của cử tri, UBND thành phố sẽ tổng hợp các ý kiến của cử tri và chuyển đến Đoàn Đại biểu Quốc hội của thành phố xem xét, có ý kiến với các cơ quan Trung ương.

Chia sẻ bài viết