25/09/2021 - 20:27

Đề nghị lắp đèn chiếu sáng và nâng cấp đường

Cử tri quận Ô Môn đề nghị lắp đèn chiếu sáng công cộng trên tuyến tránh quốc lộ 91 và nâng cấp đoạn đường từ đường tỉnh 920B đến phà Thới An. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

- Về lắp đèn chiếu sáng công cộng trên tuyến tránh quốc lộ 91: Phạm vi đoạn tuyến của tuyến đường tránh quốc lộ 91 cũ đã được nhà đầu tư BOT (Công ty Cổ phần quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang) đầu tư xây dựng hoàn thành. Do tuyến tránh không đi qua khu vực đô thị nên khi đầu tư không xem xét đầu tư xây dựng hệ thống chiếu sáng.

Ghi nhận ý kiến của cử tri, UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với UBND quận Ô Môn và nhà đầu tư BOT xem xét đề xuất lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên tuyến tránh quốc lộ 91 nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

- Về nâng cấp đoạn đường từ đường tỉnh 920B đến phà Thới An: Qua rà soát, năm 2019, thành phố có bố trí nâng cấp mở rộng đoạn đường này. Tuy nhiên, do UBND quận Ô Môn chưa kịp cân đối nguồn kinh phí để bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng nên chưa triển khai thực hiện được. Ghi nhận ý kiến của cử tri, UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với UBND quận Ô Môn để sớm có giải pháp nâng cấp, mở rộng đoạn đường này.

Chia sẻ bài viết