24/11/2019 - 17:45

Đề nghị kiểm tra, xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường

Cử tri quận Ô Môn đề nghị kiểm tra, xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường đối với một số doanh nghiệp trên địa bàn phường Phước Thới. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường như sau:

- Đối với Công ty TNHH MTV Thương mại Sản xuất Thái Bình Nguyên: Ngày 9-9-2019, Đoàn thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại Công ty TNHH MTV Thương mại Sản xuất Thái Bình Nguyên. Qua thanh tra cho thấy: Công tác bảo vệ môi trường tại công ty cơ bản đảm bảo theo quy định. Thanh tra Sở sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động có dấu hiệu ô nhiễm của công ty và kịp thời thanh tra, kiểm tra xử lý theo quy định của pháp luật.

 - Đối với cơ sở Thanh Trúc: Ngày 14-1-2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thành lập Đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại cơ sở Thanh Trúc. Qua thanh tra, đã xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở, với số tiền 17 triệu đồng, do đã có các hành vi vi phạm: không có bản cam kết bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định; không lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ theo quy định; không thu gom chất thải nguy hại theo quy định.

- Đối với cơ sở phế liệu Võ Bạch Thảo: Ngày  14-1-2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thành lập Đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại hộ kinh doanh Võ Bạch Thảo. Qua thanh tra, đã xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở, với số tiền 5 triệu đồng, do đã có hành vi không lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ theo quy định.

Chia sẻ bài viết