12/03/2020 - 22:59

Đề nghị kiểm tra chất lượng nước đóng chai

Cử tri đề nghị tăng cường công tác kiểm tra chất lượng nước đóng chai tại các cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Theo báo cáo của Sở Y tế, hiện nay trên địa bàn thành phố có 157 cơ sở nước uống đóng chai; trong đó, đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 150 cơ sở. Các lực lượng chức năng thường xuyên tiến hành hoạt động kiểm tra tại các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai và xử phạt các cơ sở có vi phạm.

Trong năm 2019, ngành Y tế đã thực hiện lấy mẫu kiểm nghiệm nhiều mẫu nước uống đóng chai. Qua kết quả kiểm tra, ngành Y tế đánh giá các cơ sở nước uống đóng chai đều có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, công bố chất lượng sản phẩm,… Một số hành vi vi phạm thường gặp, như: sau một thời gian hoạt động, một số cơ sở chưa chú trọng thực hiện việc tái đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, nhà xưởng, cũng như tuân thủ nghiêm các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm…

Thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo Sở Y tế tăng cường chỉ đạo các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyền thông, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để nâng cao nhận thức của chủ và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thành phố; thông tin các cơ sở có vi phạm đến địa phương để tiếp tục theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai. Đối với các cơ sở không khắc phục các vi phạm thì tiến hành công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo cộng đồng…

Chia sẻ bài viết