12/05/2020 - 21:25

Đề nghị khắc phục tình trạng xây dựng khu dân cư tự phát

Đại biểu HĐND thành phố đề nghị có giải pháp khắc phục tình trạng xây dựng khu dân cư tự phát và việc xây dựng các công trình để được hưởng chính sách bồi thường của Nhà nước. Nội dung trả lời của Sở Xây dựng thành phố như sau:

- Việc xử lý các khu dân cư tự phát trên địa bàn thành phố là một trong những nội dung được UBND thành phố quan tâm chỉ đạo các sở, ngành, địa phương kiểm tra, rà soát tình hình, đề xuất xử lý.

UBND thành phố đã thành lập Tổ công tác (Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 4-6-2019 giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Tổ trưởng) kiểm tra, xác minh toàn bộ các vướng mắc, tồn tại liên quan đến: đất đai, xây dựng, điện, nước, đường giao thông nội bộ…; đề xuất giải pháp để xử lý và phương án quản lý hiệu quả trong thời gian tới đối với các khu dân cư tự phát trên địa bàn, nhất là ở quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng. Trong quá trình thực hiện, UBND thành phố đã chỉ đạo các địa phương có biện pháp tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng đối với các khu dân cư trên địa bàn theo đúng hiện trạng về đất đai, xây dựng, không để phát sinh thêm, dẫn đến tình trạng phức tạp; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai, xây dựng công trình.

- Các công trình xây dựng trái quy định pháp luật sẽ không được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Khoản 2, Điều 92, Luật Đất đai 2013 (tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật hoặc tạo lập từ sau khi có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). Do đó, khi Nhà nước thu hồi đất, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải xem xét trường hợp cụ thể để thực hiện chính sách bồi thường theo đúng quy định pháp luật.

Chia sẻ bài viết