24/03/2020 - 08:11

Đề nghị khắc phục tình trạng xả rác thải xuống sông

Cử tri đề nghị thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt và khắc phục tình trạng xả rác thải xuống sông đối với các tàu du lịch, du thuyền ở khu vực Bến Ninh Kiều. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Ghi nhận ý kiến của cử tri, UBND thành phố đã yêu cầu UBND quận Ninh Kiều chỉ đạo các đơn vị chức năng thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền cho các chủ kinh doanh du thuyền, các tàu khu lịch, du khách không vứt rác bừa bãi xuống sông, gây ảnh hưởng mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Sau khi được nhắc nhở, các chủ kinh doanh du thuyền, các tàu du lịch đã trang bị đầy đủ các thùng chứa rác trên du thuyền, tàu du lịch để du khách có thể bỏ rác đúng nơi quy định. Đồng thời trên các du thuyền đều có biển báo “Đề nghị du khách không vứt rác xuống sông” để nâng cao ý thức của du khách, hạn chế thấp nhất tình trạng du khách vứt rác bừa bãi xuống sông.

Bên cạnh đó, đơn vị quản lý bến tàu du lịch Bến Ninh Kiều định kỳ 2 tuần/lần thực hiện vớt rác trên sông tại khu vực bến tàu dọc theo bờ kè Công viên Ninh Kiều để đảm bảo mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Ngoài ra, Đội hoạt động xã hội tình nguyện của phường Tân An cũng thường xuyên ra quân tuyên truyền, hướng dẫn người dân và du khách bỏ rác đúng nơi quy định nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường tại công viên Ninh Kiều.

Thời gian tới, UBND thành phố yêu cầu UBND quận Ninh Kiều tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng duy trì công tác phối hợp với các đơn vị kinh doanh du thuyền và bến tàu du lịch Bến Ninh Kiều tăng cường công tác kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật đối với các hành vi xả rác xuống sông tại khu vực Bến Ninh Kiều.

Chia sẻ bài viết