03/12/2023 - 06:49

Đề nghị khắc phục tình trạng đường bị ngập

Cử tri quận Ô Môn phản ánh hệ thống thoát nước từ cầu Rạch Chanh đến Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn đã làm xong, nhưng đoạn đường này vẫn bị ngập. Cử tri đề nghị có biện pháp khắc phục. Đồng thời đề nghị nâng cấp mặt đường của tuyến đường Trần Kiết Tường. Nội dung trả lời của Sở Giao thông vận tải thành phố như sau:

- Năm 2021, Sở Giao thông vận tải thực hiện đặt cống thoát nước dọc mặt đường đoạn từ cầu Rạch Chanh đến đường vào trạm trộn bê tông nhựa Tấn Lộc (bên phải, trái tuyến). Năm 2022, Sở Giao thông vận tải tiếp tục thực hiện đặt cống thoát nước dọc mặt đường tiếp nối đoạn từ trạm trộn bê tông nhựa Tấn Lộc đến Nhà máy nhiệt điện Ô Môn (bên trái tuyến). Sở Giao thông vận tải khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, khắc phục theo ý kiến phản ánh của cử tri.

- Đường tỉnh 920B (đường Trần Kiết Tường) có chiều dài 6,160km do Sở Giao thông vận tải quản lý, khai thác. Năm 2022, Sở Giao thông vận tải thực hiện thảm bê tông nhựa mặt đường trên tuyến đường tỉnh 920B đoạn từ Km5+450 đến cuối tuyến và thay khe co giãn các cầu Rạch Phê, Ba Rích và cầu Cam My từ nguồn vốn sự nghiệp giao thông và bảo trì đường bộ.

Trong năm 2023, Sở Giao thông vận tải thực hiện đảm bảo giao thông trên tuyến nhằm đảm bảo êm thuận cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến.

Chia sẻ bài viết