05/06/2023 - 19:48

Đề nghị khắc phục tình trạng chậm phát thẻ bảo hiểm y tế

Cử tri huyện Phong Điền phản ánh việc bán bảo hiểm y tế (BHYT) qua hệ thống Bưu điện vừa qua có trường hợp chậm cấp thẻ cho người tham gia. Cử tri đề nghị khắc phục nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT. Nội dung trả lời của Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Cần Thơ như sau:

BHXH thành phố đã có Công văn số 113/BHXH-QLTST ngày 14-2-2023 chỉ đạo BHXH huyện Phong Điền phối hợp kiểm tra và có giải pháp khắc phục. Tuy nhiên, do nội dung phản ánh, kiến nghị của cử tri không nêu tên cụ thể của người tham gia nên BHXH huyện Phong Điền chưa xác minh được trường hợp cụ thể để xử lý nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia. Ngoài ra, BHXH thành phố đã phối hợp Giám đốc Bưu điện thành phố đến làm việc trực tiếp tại BHXH các quận, huyện và các Bưu điện trung tâm để nắm tình hình thực hiện các chỉ tiêu được giao và chấn chỉnh công tác thu BHXH tự nguyện, BHYT tế hộ gia đình trên địa bàn từng quận, huyện.

BHXH thành phố Cần Thơ tiếp thu ý kiến của cử tri huyện Phong Điền và tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các tổ chức dịch vụ thu trên địa bàn thành phố và xin thông tin về thời gian cấp thẻ BHYT cho người tham gia như sau: Theo quy định tại khoản 3, Điều 17 và khoản 3, Điều 18 Luật BHYT, thời hạn cấp thẻ BHYT đối với người tham gia BHYT lần đầu trong thời hạn 10 ngày làm việc; thời gian cấp lại, đổi thẻ BHYT thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trong thời gian chờ cấp lại thẻ, người tham BHYT vẫn được hưởng quyền lợi BHYT.

Tuy nhiên, để đẩy nhanh thời gian cấp thẻ BHYT, cải cách thủ tục hành chính, ngành BHXH thực hiện việc cấp thẻ BHYT đối với người tham gia BHYT lần đầu, tham gia BHYT từ lần thứ 2 trở đi (gia hạn thẻ BHYT) trong thời gian không quá 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. BHXH thành phố đã chỉ đạo BHXH các quận, huyện phối hợp với các tổ chức dịch vụ thu (trong đó có hệ thống của Bưu điện) nghiêm túc thực hiện việc gia hạn, cấp, đổi thẻ BHYT đúng thời gian quy định, đảm bảo quyền lợi khám, chữa bệnh của người dân.

Chia sẻ bài viết