18/02/2024 - 18:20

Đề nghị khắc phục tình trạng chậm điều chỉnh thông tin thẻ bảo hiểm y tế

Cử tri quận Thốt Nốt, quận Cái Răng phản ánh có trường hợp điều chỉnh thông tin, cấp mới thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) mất thời gian quá lâu (gần 1 tháng), ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Cử tri đề nghị Bảo hiểm xã hội (BHXH) kiểm tra, khắc phục. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

BHXH TP Cần Thơ đã chỉ đạo BHXH quận Thốt Nốt, BHXH quận Cái Răng phối hợp Bưu điện trung tâm rà soát, xác minh, khắc phục tình trạng cấp thẻ BHYT chậm gần 1 tháng theo ý kiến phản ánh của cử tri. Tuy nhiên, do nội dung kiến nghị của cử tri không nêu tên cụ thể của người tham gia nên BHXH quận Thốt Nốt, BHXH quận Cái Răng chưa xác minh được trường hợp cụ thể để xử lý nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia.

Ngày 27-6-2023, BHXH TP Cần Thơ đã ban hành công văn chấn chỉnh công tác thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; trong đó có chỉ đạo các tổ chức dịch vụ kiểm tra, chấn chỉnh các nhân viên thu và nhân viên phụ trách điểm thu lập hồ sơ gửi cơ quan BHXH hằng ngày, đầy đủ, đúng thời gian quy định. Chấm dứt ngay tình trạng nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH chậm trễ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia; chỉ đạo BHXH quận, huyện phối hợp với các tổ chức dịch vụ thu nghiêm túc thực hiện việc gia hạn, cấp, đổi thẻ BHYT đúng thời gian quy định, đảm bảo quyền lợi khám, chữa bệnh của người dân.

BHXH TP Cần Thơ xin tiếp thu ý kiến của cử tri và tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các tổ chức dịch vụ thu trên địa bàn thành phố.

Chia sẻ bài viết