24/10/2019 - 22:18

Đề nghị hỗ trợ vốn doanh nghiệp thu mua lúa

Cử tri đề nghị hỗ trợ vốn để doanh nghiệp thu mua lúa ngay từ đầu vụ và có biện pháp bình ổn giá lúa khi vào chính vụ, tránh tình trạng “được mùa, mất giá”. Nội dung trả lời của Sở Công thương thành phố như sau:

Hiện nay, việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp còn khó khăn, chưa kịp thời, chưa sát với thực tiễn sản xuất và kinh doanh lúa, gạo của doanh nghiệp. Giá lúa, gạo trên thị trường nội địa thời gian qua biến động thất thường, có những thời điểm các doanh nghiệp không tìm được thị trường đầu ra, cũng như các hợp đồng tập trung nên không thu mua lúa dự trữ để tìm kiếm hợp đồng mới, dẫn đến giá lúa xuống thấp, ảnh hưởng đến thu nhập của nông dân.

 Việc xây dựng vùng nguyên liệu là thật sự cần thiết, tạo ra sản phẩm lúa hàng hóa chất lượng cao, tạo lợi thế cạnh tranh với các nước xuất khẩu khác. Tuy nhiên, năng lực về vốn đầu tư của hầu hết các doanh nghiệp còn hạn chế, chưa mạnh dạn mở rộng diện tích liên kết bao tiêu, đầu tư kho chứa, hệ thống lò sấy,... để phục vụ xây dựng vùng nguyên liệu hiệu quả.

Giá cả phụ thuộc lớn vào thị trường và không ổn định. Bên cạnh đó, hiện nay nông dân chỉ muốn bán lúa tươi tại đồng nên cũng gây không ít áp lực đối với doanh nghiệp về khâu thu mua và thanh toán. Ngoài ra, nhân lực công ty, năng lực sấy và bảo quản khi lúa vào vụ thu hoạch rộ vẫn còn nhiều hạn chế… 

 

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
thu mua lúa