26/11/2019 - 20:38

Đề nghị hỗ trợ vốn

Cử tri huyện Vĩnh Thạnh phản ánh một số hợp tác xã hoạt động chưa hiệu quả, do thiếu vốn và chưa có doanh nghiệp hợp đồng bao tiêu nông sản. Cử tri đề nghị thành phố có chính sách hỗ trợ vốn và tìm đầu ra cho nông sản nhằm giúp nông dân ổn định sản xuất. Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố như sau:

Nhằm tăng cường các giải pháp huy động vốn cho sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã nông nghiệp nói riêng và chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn nói chung, hiện nay, Chính phủ đã ban hành các văn bản, gồm: Nghị định số 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông thôn; trong đó, các hợp tác xã nông nghiệp có thể tiếp cận các ngân hàng thương mại trên địa bàn vay vốn để thực hiện đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trên cơ sở có bảo đảm hoặc không có bảo đảm bằng tài sản theo quy định. Hoặc vay để đầu tư máy móc trang thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến sản phẩm theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp. Bên cạnh đó, thành phố cũng đang nghiên cứu thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã nhằm mở rộng các hình thức cho vay, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo lãnh tín dụng cho các hợp tác xã và cho vay theo hình thức tín chấp...

Tình hình tiêu thụ và bao tiêu nông sản: Trên địa bàn thành phố có nhiều doanh nghiệp liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản cho nông dân, như: Công ty TNHH Trung An, Công ty Cổ phần Gentraco, DNTN Trung Thạnh, DNTN Ngọc Tiền, DNTN Thắng Lợi, Công ty TNHH Nông sản Vinacam Cờ Đỏ, Công ty Lương thực Sông Hậu, Công ty Cổ phần Mekong, Công ty Tân Thành, Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Cờ Đỏ, Nông trường Sông Hậu, Công ty Cổ phần Hoàng Minh Nhật, trại giống Cờ Đỏ,… Các doanh nghiệp đã họp dân, cho giá và triển khai thu mua cho nông dân trong mô hình với giá bằng và cao hơn ngoài thị trường khoảng 100-200 đồng/kg.

Chia sẻ bài viết