05/05/2020 - 18:16

Đề nghị hạ cao độ bệ cột điện

Cử tri quận Bình Thủy phản ánh  trên tuyến quốc lộ 91, Lê Hồng Phong (đoạn thuộc địa bàn khu vực 3, phường Trà An) bệ cột điện cao hơn vỉa hè 35cm chắn lối ra vào của các hộ dân, gây khó khăn trong việc đi lại. Nội dung trả lời của UBND quận Bình Thủy như sau:

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND quận đã có văn bản gửi Điện lực Bình Thủy và được Điện lực Bình Thủy trả lời như sau: Khi thực hiện nâng cấp mở rộng quốc lộ 91, đơn vị thi công đường bàn giao mặt bằng và cao độ công trình cho Điện lực Bình Thủy thực hiện di dời lưới điện có nền đường dự kiến cao. Trong khi cột điện phải di dời trước khi mặt đường được hoàn thiện, nên phía Điện lực đã thực hiện theo mốc cao độ của đơn vị thi công bàn giao. Tuy nhiên, khi hoàn thiện mặt đường thì đơn vị thi công đã hạ thấp cao độ dự kiến ban đầu làm các bệ cột điện cao hơn vỉa hè.

Trước tình hình đó, Điện lực đã tiến hành thực hiện xử lý xong 3 vị trí được cử tri kiến nghị. Cụ thể, tại trụ số 9/2-471BT, Điện lực thực hiện thu hồi do trụ không còn sử dụng; tại 2 vị trí trụ số 31-471/473BT và trụ số 44-471/473BT, Điện lực đã hạ mố trụ thấp bằng vỉa hè. Công việc này đã thực hiện xử lý xong vào ngày 26-9-2019.

Chia sẻ bài viết