20/03/2024 - 21:13

Đề nghị giải quyết tình trạng dự án khu dân cư thực hiện chậm

Cử tri quận Ninh Kiều phản ánh dự án khu dân cư Hồng Quang kéo dài nhiều năm làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Cử tri đề nghị thành phố sớm xem xét, giải quyết tình trạng trên. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Qua rà soát, theo nội dung cử tri phản ánh là dự án khu tái định cư Thới Nhựt - lô số 1A, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, do Công ty Cổ phần Xây dựng công trình và Đầu tư địa ốc Hồng Quang làm chủ đầu tư. Dự án được UBND thành phố thống nhất chủ trương tại Công văn số 425/UB ngày 26-2-2004. Sau nhiều năm thực hiện, dự án vẫn chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo chủ trương đã giao.

UBND thành phố đã giao sở, ngành tham mưu các vụ việc còn tồn đọng tại dự án khu tái định cư Thới Nhựt - lô số 1A, quận Ninh Kiều. Trong đó, rà soát thu hồi phần diện tích của dự án chưa hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đồng thời giao các cơ quan chuyên môn và UBND quận Ninh Kiều rà soát các hồ sơ để giải quyết các vấn đề khác có liên quan. Qua đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì phối hợp với các sở, ngành và nhà đầu tư họp đánh giá khả năng thực hiện dự án và các vấn đề còn tồn đọng để tham mưu UBND thành phố giải quyết khó khăn, vướng mắc của dự án.

Chia sẻ bài viết