18/09/2023 - 22:16

Đề nghị được phép xây dựng tạm

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị thành phố xem xét, có chủ trương cho người dân 2 bên tuyến đường Nguyễn Văn Linh được phép xây dựng tạm để kinh doanh, mua bán và cam kết tự tháo dỡ khi thực hiện dự án. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Qua rà soát, Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Bình Thủy được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 19-1-2021, phần đất cử tri phản ánh nằm trong lộ giới quốc lộ 91B (đường Nguyễn Văn Linh) thuộc vị trí quy hoạch đất giao thông.

Theo quy định tại Điều 91 và Điều 94 Luật Xây dựng, ngày 18-6-2014; khoản 31 và 33 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, ngày 17-6-2020, việc cử tri đề nghị xem xét cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho các công trình 2 bên tuyến đường này là không đủ điều kiện do không phù hợp mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ bài viết