12/09/2023 - 06:06

Đề nghị được chuyển mục đích sử dụng đất

Cử tri huyện Phong Điền phản ánh, nhiều hộ dân có đất tiếp giáp đường Nguyễn Văn Cừ nối dài muốn được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, đất thương mại, dịch vụ, nhưng không được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Cử tri đề nghị ngành chức năng xem xét, giải quyết vấn đề này. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Phong Điền đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 4380/QĐ-UBND ngày 29-12-2022, các thửa đất nằm tiếp giáp đường Nguyễn Văn Cừ nối dài (đoạn từ cầu Trường Tiền đến cầu Rạch Chuối) có chức năng là các dự án khu đô thị mới, làng du lịch, khu di tích, đất cơ sở tôn giáo. Do đó, hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất (tại vị trí trên) sang đất ở để xây dựng nhà ở và chuyển mục đích sang đất thương mại, dịch vụ là chưa phù hợp với kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, nên chưa đủ điều kiện để chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, đất thương mại, dịch vụ.

Trường hợp để được thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất (tại vị trí trên) sang đất ở để xây dựng nhà ở theo quy hoạch và chuyển mục đích sang đất thương mại, dịch vụ để xây dựng cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ thì hộ gia đình, cá nhân phải lập thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020 (lập dự án đầu tư theo quy hoạch và xin chủ trương đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố).

Chia sẻ bài viết