05/04/2020 - 21:02

Đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án

Cử tri đề nghị đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị, tái định cư Cửu Long. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Dự án Khu đô thị, tái định cư Cửu Long, do Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản Cửu Long làm chủ đầu tư, được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 vào ngày 28-4-2014 tại Quyết định số 1171/QĐ-UBND và Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 31-8-2018 của UBND thành phố. Dự án có tổng diện tích 55,79ha; trong đó, 9,37ha là đất ở hiện hữu tự cải tạo. Nhìn chung, tiến độ thực hiện dự án rất chậm, nhất là khâu giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, chưa thực hiện đúng theo cam kết với thành phố.

UBND thành phố đã yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan làm việc với chủ đầu tư để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nhất là sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại, bàn giao các lô nền cho thành phố như cam kết. Đồng thời, hoàn thành việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đúng theo quy hoạch được duyệt.

Chia sẻ bài viết