29/04/2020 - 20:31

Đề nghị đẩy nhanh tiến độ dự án

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị quận đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Cụm công nghiệp Bình Thủy, khi thực hiện phải bảo vệ môi trường, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân. Nội dung trả lời của UBND quận Bình Thủy như sau:

Dự án Cụm công nghiệp Bình Thủy được UBND TP Cần Thơ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 21-8-2018. Chủ đầu dự án là Công ty Cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam.

Đối với tiến độ thi công dự án: Thực hiện hướng dẫn của Sở Xây dựng tại Công văn số 2380/SXD-QHKT ngày 3-9-2019 về việc có ý kiến đối với hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, Phòng Quản lý đô thị quận phối hợp chủ đầu tư, các đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ đồ án theo ý kiến góp ý của các sở ngành, tham mưu UBND quận các bước tiếp theo theo quy định.

Về phía Công ty Cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam đã hoàn thành các thủ tục chuẩn bị ký quỹ với Sở Công thương và hiện đã phối hợp với Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận khảo sát, rà soát đánh giá cụ thể nhu cầu tái định cư đối với dự án Cụm công nghiệp Bình Thủy.

Đối với vấn đề bảo vệ môi trường: Trong thời gian tới, UBND quận giao Phòng Kinh tế phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các thủ tục, chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai thực hiện dự án theo thẩm quyền quy định.

Chia sẻ bài viết