25/11/2022 - 07:29

Đề nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng kè

Cử tri quận Ninh Kiều phản ánh một số dự án, công trình trọng điểm của thành phố triển khai thi công trên địa bàn quận còn rất chậm, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Cử tri đề nghị tăng cường giám sát, kiểm tra, kịp thời đôn đốc chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các công trình. Nội dung trả lời của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố (Ban QLDA) như sau:

Trên địa bàn quận Ninh Kiều, Ban QLDA được giao thực hiện 2 dự án. Trong đó, dự án kè sông Cần Thơ (đoạn bến Ninh Kiều - cầu Cái Sơn thuộc quận Ninh Kiều và đoạn cầu Quang Trung - cầu Cái Răng thuộc quận Cái Răng): đã hoàn thành công trình đưa vào sử dụng gói thầu số 1, số 2. Hiện nay, đang thực hiện các thủ tục bàn giao công trình cho UBND quận Ninh Kiều tiếp nhận, quản lý và khai thác.

Về dự án Kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ (vốn vay AFD): Tình hình thi công trên địa bàn quận Ninh Kiều: Gói thầu xây lắp số 1 chiều dài bàn giao mặt bằng tuyến 1006/1.346m, đạt 74,7% (tương đương 69/132 trường hợp); giá trị thực hiện được 57,453/142,051 tỉ đồng, đạt 40,4%. Gói thầu xây lắp số 2 chiều dài bàn giao mặt bằng tuyến 841,5/1.364m, đạt 62% (tương đương 55/95 trường hợp); giá trị thực hiện được 59,149/106,604 tỉ đồng, đạt 55,5%.

Hiện nay, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư còn khó khăn, có 23 trường hợp chưa phê duyệt, trong đó: địa bàn quận Ninh Kiều 22 trường hợp, địa bàn huyện Phong Điền 1 trường hợp. Bên cạnh đó, còn một số vướng mắc đối với công tác kiểm định nhà xưởng, vật kiến trúc, máy móc thiết bị. Do công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gặp nhiều khó khăn vướng mắc như trên nên người dân chưa di dời để bàn giao mặt bằng cho dự án; mặt bằng bàn giao còn chưa liên tục nên ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công.

 

Chia sẻ bài viết