17/05/2020 - 11:20

Đề nghị đẩy mạnh hỗ trợ xây dựng thương hiệu nông sản

Đại biểu HĐND thành phố cho rằng nông sản của thành phố khó tiếp cận thị trường, do chưa thực hiện đăng ký thương hiệu sản phẩm, chưa quản lý được bằng ứng dụng công nghệ thông tin. Sở Công thương đã hỗ trợ gì cho nông dân trong vấn đề này? Nội dung trả lời của Sở Công thương thành phố như sau:

Nông sản của TP Cần Thơ nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung khó tiếp cận thị trường, bên cạnh nguyên nhân chưa thực hiện đăng ký thương hiệu sản phẩm, chưa quản lý được nông sản thông qua ứng dụng công nghệ thông tin thì nguyên nhân chính có thể nói đến là tình trạng sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ theo thời vụ. Mặc dù quá trình sản xuất đã có nhiều ứng dụng đổi mới, cải tiến kỹ thuật, nhưng nhìn chung vẫn chưa thoát ra khỏi tập quán canh tác tự sản tự tiêu. Do đó, vấn đề xây dựng thương hiệu sản phẩm và quản lý nông sản thông qua ứng dụng công nghệ thông tin gặp nhiều khó khăn.

Để xây dựng được thương hiệu nông sản và quản lý nông sản thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, cần phải thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con nông dân, các chủ vườn, các doanh nghiệp sản xuất nông sản tuân thủ các tiêu chuẩn về quy trình, kỹ thuật trong canh tác, an toàn vệ sinh thực phẩm đã được ngành nông nghiệp hướng dẫn để đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Đồng thời, đáp ứng các đơn hàng của các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản. Đặc biệt là phải chú trọng ứng dụng sản xuất theo quy trình chuẩn VietGAP, Global GAP,… nhằm hướng tới thị trường xuất khẩu. Bên cạnh đó, thực hiện việc gắn kết các doanh nghiệp, tập trung vào những doanh nghiệp xuất khẩu, để đưa hàng hóa nông sản có chất lượng ra thị trường thế giới.

Chia sẻ bài viết