02/04/2021 - 22:30

Đề nghị đầu tư nâng cấp hệ thống cung cấp nước sạch

Cử tri quận Thốt Nốt đề nghị đầu tư nâng cấp hệ thống cung cấp nước sạch trên địa bàn phường Tân Lộc. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thành phố đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Sở phối hợp với địa phương khảo sát, xây dựng kế hoạch nâng cấp tuyến ống cấp nước dọc theo tuyến đường nhựa từ cầu Rạch Ruộng (khu vực Long Châu) đến chợ Tân Mỹ, phường Tân Lộc. Tuyến ống cấp nước này có tổng chiều dài truyền tải nước 9km, đường kính ống cấp nước D220mm.

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã thực hiện xong hồ sơ thiết kế, dự toán và gửi UBND quận Thốt Nốt để có ý kiến về vị trí lắp đặt đường ống cấp nước. Sau khi có ý kiến của UBND quận Thốt Nốt, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn triển khai ngay việc nâng cấp cải tạo tuyến ống cấp nước tại phường Tân Lộc nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương.

 UBND thành phố yêu cầu UBND quận Thốt Nốt tăng cường phối hợp với Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn để thực hiện dự án. Đồng thời, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục theo dõi, đôn đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn triển khai thực hiện nâng cấp cải tạo tuyến ống cấp nước tại khu vực này để phục vụ nhu cầu của người dân.

Chia sẻ bài viết