25/08/2019 - 17:33

Đề nghị đầu tư hạ tầng khu dân cư

Cử tri quận Cái Răng đề nghị ngành chức năng của thành phố làm việc với chủ đầu tư khu dân cư Diệu Hiền để sớm khắc phục tình trạng cơ sở hạ tầng chưa hoàn chỉnh, nhất là hệ thống chiếu sáng, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân xung quanh. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

UBND thành phố đã thành lập Tổ kiểm tra liên ngành kiểm tra tại Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Diệu Hiền. Kết quả như sau: Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Diệu Hiền không còn năng lực tài chính để thực hiện hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng kỹ thuật còn lại của dự án (hệ thống cáp ngầm trung/hạ áp, hệ thống chiếu sáng công cộng, đấu nối hệ thống thoát nước…) và sẽ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản tại Tòa án Nhân dân thành phố, đồng thời bàn giao lại dự án cho UBND quận Cái Răng quản lý.

Để giải quyết vấn đề này, UBND thành phố đã nhiều lần tổ chức các cuộc họp với các sở, ngành và địa phương để tìm biện pháp giải quyết. Tại cuộc họp ngày 8-3-2019, UBND thành phố đã chỉ đạo các sở ngành triển khai thực hiện các nội dung: (1) hướng dẫn thủ tục phá sản theo nguyện vọng của Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Diệu Hiền; (2) rà soát toàn bộ hệ thống thoát nước mưa khu đô thị Nam Cần Thơ, có giải pháp chống ngập úng trong mùa mưa bão; (3) khảo sát thực tế xác định mức độ an toàn của hệ thống điện, tham mưu giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Đến nay, các cơ quan chức năng đang tiến hành thực hiện. UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ, khẩn trương thực hiện, báo cáo kết quả về UBND thành phố.

Chia sẻ bài viết