16/09/2023 - 21:59

Đề nghị đảm bảo quyền lợi người dân trong vùng quy hoạch

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị ngành chức năng rà soát để đảm bảo quyền lợi người dân trong vùng quy hoạch dự án Trung tâm Huấn luyện Thể dục - Thể thao quốc gia. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia (HLTTQG) Cần Thơ được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 191/QĐ- UBND ngày 20-1-2011, do Trung tâm HLTTQG Cần Thơ làm chủ đầu tư.

Ngày 30-9-2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1752/QĐ- TTg, về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất thể dục, thể thao quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, dự án Trung tâm HLTTQG Cần Thơ được xây dựng mới cơ sở I tại quận Ô Môn và cơ sở II tại quận Bình Thủy. Đến nay, việc xây dựng cơ sở I của Trung tâm cơ bản đã hoàn thành, riêng cơ sở II tại quận Bình Thủy chậm triển khai, làm ảnh hưởng đến quyền lợi người dân trong khu quy hoạch. UBND thành phố đã có văn bản kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến đối với quy hoạch ngành được phê duyệt tại Quyết định số 1752/QĐ-TTg, làm cơ sở để bãi bỏ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Trung tâm HLTTQG cơ sở II tại phường Long Tuyền, quận Bình Thủy.

Trong thời gian tới, UBND thành phố sẽ tiếp tục có văn bản đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm xem xét, có ý kiến đối với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Trung tâm HLTTQG cơ sở II tại phường Long Tuyền để triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Chia sẻ bài viết