11/05/2020 - 21:04

Đề nghị có giải pháp hữu hiệu hơn trong quản lý sim điện thoại di động

Đại biểu HĐND thành phố đề nghị có giải pháp hữu hiệu hơn trong quản lý sim điện thoại di động; chấn chỉnh những vi phạm của các tổ chức, cá nhân kinh doanh, sử dụng sim trái pháp luật. Nội dung trả lời của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố như sau:

Điều 1, Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24-4-2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 6-4-2011 của Chính phủ, quy định về việc “Giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, lưu giữ và sử dụng thông tin thuê bao”. Trong đó, tại Mục d, Khoản 11, Điều 15 cũng có quy định về hành vi bị cấm “tiết lộ, sử dụng thông tin thuê bao di động trái pháp luật”.

 Hằng năm, Sở Thông tin và Truyền thông đều có tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định về đăng ký, quản lý và lưu giữ thông tin thuê bao di động trả trước. Qua kiểm tra, thanh tra Sở chưa phát hiện việc cung cấp hay để lộ lọt thông tin của thuê bao ra bên ngoài, cũng chưa nhận được đơn khiếu nại, tố cáo doanh nghiệp viễn thông về việc để lộ lọt thông tin của thuê bao ra ngoài nên chưa xử lý đối với trường hợp này.

Đối với việc một số đối tượng có số điện thoại để gọi đến thuê bao nhằm quảng cáo, mời mua hàng, tham gia các dịch vụ, Sở Thông tin và Truyền thông đã nắm thông tin phản ánh, nhưng chưa có cơ sở để xử lý. Bởi vì thông tin thuê bao có thể lộ ra ngoài từ nhiều nguồn khác nhau. Hiện nay, khách hàng mua hàng online, đăng ký các dịch vụ trên mạng, sử dụng các phương tiện xe công cộng, máy bay, tàu, tham dự các sự kiện, ngân hàng… đều có yêu cầu đăng nhập số điện thoại, mà các tổ chức này không có quy định phải bảo mật thông tin số điện thoại cho khách hàng nên rất nhiều khả năng thông tin thuê bao đã bị lộ lọt ra ngoài từ các nguồn này chứ không phải chỉ có kênh doanh nghiệp viễn thông mới có số thuê bao.

Nếu có được thông tin xác thực về việc doanh nghiệp viễn thông cung cấp thông tin thuê bao của khách hàng ra bên ngoài vì mục đích khác, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ nghiêm túc thực hiện hoặc  phối hợp thực hiện xử lý theo quy định.

Chia sẻ bài viết