19/06/2024 - 19:00

Đề nghị có biện pháp chi trả các chế độ, chính sách người cao tuổi thuận lợi hơn

Cử tri huyện Phong Điền phản ánh việc chi trả các chế độ, chính sách người cao tuổi (già yếu, bệnh tật) qua tài khoản ngân hàng gây khó khăn cho người thụ hưởng. Cử tri đề nghị có biện pháp thuận lợi hơn. Nội dung trả lời của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) thành phố như sau:

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg và Công văn số 5234/LĐTBXH-TTTT, Sở LĐ-TB&XH tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND triển khai thí điểm chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội (BTXH) tại cộng đồng, giai đoạn 2023-2025. Sở LĐ-TB&XH kịp thời triển khai kế hoạch đến các UBND cấp huyện, cấp xã và các tổ chức cung cấp dịch vụ; phối hợp tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa, nội dung chi trả không dùng tiền mặt cho đối tượng BTXH … Phòng LĐ-TB&XH phối hợp các đơn vị cung cấp dịch vụ, các tổ chức tín dụng tuyên truyền, vận động, trực tiếp hỗ trợ đối tượng BTXH, người giám hộ mở tài khoản số, tài khoản ngân hàng và hướng dẫn cách thức sử dụng tài khoản an toàn...

Sở LĐ-TB&XH tiếp tục phối hợp các tổ chức dịch vụ chi trả xây dựng phương án chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt bảo đảm hạ tầng và công nghệ triển khai chi trả không sử dụng tiền mặt, thực hiện đa dạng hóa phương thức chi trả qua tài khoản số, tài khoản ngân hàng, đảm bảo công tác chi trả từ tài khoản thuận tiện, dễ dàng, an toàn, minh bạch và bao phủ đến tận xã, phường, thị trấn; bố trí mỗi xã, phường, thị trấn ít nhất 1 điểm chi trả để đối tượng, người giám hộ, người được ủy quyền đến rút tiền được thuận tiện hơn. Theo Kế hoạch số 102/KH-UBND, phấn đấu đến cuối năm 2025 có khoảng 88% đối tượng BTXH được chi trả qua tài khoản ngân hàng, tài khoản số. Đối với các trường hợp đặc thù (già yếu, đau ốm, khuyết tật không thể đi lại được và không có người nhận thay hoặc trường hợp đặc biệt khác), tổ chức dịch vụ chi trả có trách nhiệm chi trả tại nhà cho các đối tượng đặc thù này (chiếm khoảng 12%).

Thời gian qua, Sở LĐ-TB&XH thường xuyên phối hợp các cơ quan có liên quan tìm giải pháp phù hợp khắc phục, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chi trả không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố. Sở LĐ-TB&XH đã xây dựng dự thảo quyết định quy định phương thức chi trả và mức phí chi trả chính sách trợ giúp xã hội thông qua tổ chức dịch vụ chi trả trình UBND thành phố ban hành. Khi quyết định được ban hành sẽ đảm bảo chính sách được thực hiện ổn định, thường xuyên, liên tục, những đối tượng có liên quan được đảm bảo quyền lợi, lợi ích đầy đủ, cùng với đó nâng cao tinh thần, sức khỏe, có điều kiện tiếp cận, sử dụng các dịch vụ xã hội đáp ứng với sự phát triển xã hội trong thời kỳ đổi mới.

Chia sẻ bài viết