28/01/2016 - 10:56

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị cho biết tiến độ thực hiện dự án khu di tích Lịch sử Lộ Vòng Cung

Trước kỳ họp thứ 18 của HĐND thành phố, cử tri đề nghị cho biết tiến độ thực hiện dự án khu di tích Lịch sử Lộ Vòng Cung. Nội dung trả lời của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố như sau:

Dự án khu di tích lịch sử Lộ Vòng Cung được UBND thành phố giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố làm chủ đầu tư tại công văn số 1702/UBND-KDĐT ngày 26-4-2012 và quy hoạch đất xây dựng theo Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 16-1-2013.

Diện tích quy hoạch: khoảng 28,8 ha (288.457,36m2)

Dự án được chia là 4 khu chính:

1. Khu tưởng Niệm (khu A): 6,53 ha

2. Khu di tích (khu B): 8,71 ha

3. Khu quản lý điều hành (khu C): 6,4 ha

4. Khu tái định cư (khu D):7,19 ha

Hiện nay, dự án khu di tích lịch sử Lộ Vòng Cung đang triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giai đoạn 1: Khu A (khu tưởng niệm) có diện tích 65.386,5m2 theo quy hoạch được duyệt, có 69 hộ dân bị ảnh hưởng, với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ được duyệt hơn 50,4 tỉ đồng, thời gian thực hiện năm 2013 - 2015. Đến nay, dự án đã được bố trí đủ vốn để chi trả, kết quả thực hiện đã chi trả được cho 61 hộ, thu hồi khoảng 5 héc-ta đất. Còn lại 8 hộ với số tiền bồi thường khoảng 9 tỉ đồng đang có tranh chấp, khiếu kiện chờ tòa giải quyết, số tiền này đang tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước Cần Thơ quản lý và bảo đảm chi trả khi các hộ đã giải quyết xong việc tranh chấp.

Về phần xây dựng dự án đang lập trình phê duyệt chủ trương đầu tư và vận động các nguồn vốn xã hội hóa, ngân sách Trung ương hỗ trợ, nguồn tự cân đối của ngân sách địa phương để thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020.

Vì vậy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố xin báo với cử tri thành phố dự án vẫn đang tiếp tục được triển khai. Tuy nhiên, do nguồn vốn để thực hiện dự án là rất lớn nên thời gian thực hiện xây dựng dự kiến trong giai đoạn từ năm 2016 - 2020.

Chia sẻ bài viết