20/06/2020 - 09:12

Đề nghị chấn chỉnh tình trạng quảng cáo chưa đúng quy định

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị ngành chức năng kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng treo băng rôn, pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền, quảng cáo,… che khuất tầm nhìn, đèn tín hiệu giao thông. Nội dung trả lời của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) thành phố như sau:

Đối với loại hình phải thông báo đến Sở VH-TT&DL: quảng cáo, tuyên truyền trên băng rôn, bảng quảng cáo tấm lớn, tấm nhỏ, đoàn người, các loại hình này dễ kiểm soát do người thực hiện quảng cáo phải liên hệ, nộp hồ sơ tại Sở VH-TT&DL. Thanh tra Sở thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở, xử lý vi phạm. Tuy nhiên, do địa bàn rộng, nên cần có sự phối hợp hiệu quả từ quận, huyện, xã, phường, thị trấn mới kịp thời xử lý. 

Đối với loại hình không phải thông báo đến Sở VH-TT&DL: phát tờ rơi, quảng cáo rao vặt. Các loại hình này không phải thông báo, đơn vị thực hiện tự chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định. Hiện nay, một số đơn vị thực hiện không đúng quy định dẫn đến mất mỹ quan đô thị. Thanh tra Sở phối hợp với các đơn vị có liên quan tuyên truyền, xử lý đối với hoạt động này, hiện tại đã giảm đáng kể, nhưng vẫn chưa chấm dứt hẳn tình trạng quảng cáo gây mất an toàn, mỹ quan.

- Về công tác tuyên truyền: đã tổ chức triển khai văn bản trong lĩnh vực văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng và quảng cáo cho cán bộ quản lý quận, huyện, xã, phường, thị  trấn; triển khai Quyết định số 281/QĐ-UBND của UBND thành phố và các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động quảng cáo cho cán bộ, công chức quản lý tại các quận, huyện, xã, phường, thị trấn và doanh nghiệp quảng cáo trên địa bàn thành phố...

- Về kiểm tra, xử lý vi phạm: công tác kiểm tra về hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố đã được thực hiện theo quy định của Luật Quảng cáo và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Một số giải pháp trọng tâm thời gian tới: tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 109/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quảng cáo, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Đồng thời, phối hợp, hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin các quận, huyện xây dựng hệ thống trụ treo băng rôn, các cụm pano, cờ phướn tuyên truyền theo quy hoạch; nghiên cứu thực hiện các hình thức tuyên truyền, quảng cáo đã quy hoạch nhưng chưa thực hiện (như bảng điện tử, trạm dán tin rao vặt,…).

Song song đó là phát huy tinh thần trách nhiệm và vai trò quản lý của các địa phương, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể trong công tác kiểm tra, phát hiện phản ánh và xử lý sai phạm. Đưa nội dung chấn chỉnh quảng cáo rao vặt vào tiêu chí để xét danh hiệu văn hóa hằng năm của ấp/ khu vực, xã/ phường/ thị trấn. Thực hiện thí điểm 3 trạm dán tin, rao vặt để cá nhân, tổ chức thực hiện quảng cáo rao vặt, góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị. Quy hoạch điểm, khu vực dành cho quảng cáo để các thành phần tham gia có điều kiện, cơ hội cung ứng các loại hình dịch vụ xã hội phù hợp, góp phần sớm đẩy lùi tệ nạn quảng cáo, rao vặt sai quy định.

Chia sẻ bài viết