26/01/2022 - 08:12

Đề nghị bố trí tái định cư

Cử tri quận Ninh Kiều đề nghị bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án khu tái định cư An Bình. Cử tri quận Bình Thủy đề nghị bố trí tái định cư cho các hộ dân ảnh hưởng bởi dự án cơ sở 2 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố như sau:

 - Về dự án khu tái định cư An Bình: Dự án có tổng số hộ đủ điều kiện tái định cư là 322 hộ, tương đương 392 nền, dự kiến đầu năm 2022 tổ chức bốc thăm cho 264 hộ đã bàn giao mặt bằng, tương đương 327 nền; 48 hộ còn lại (tương đương 65 nền) chưa hợp tác trong việc nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng. Hội đồng bồi thường dự án đang thực hiện các bước kế tiếp theo quy định.

- Về dự án Cơ sở 2 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ: Dự án đã có quyết định phê duyệt chính sách tái định cư cho 14 hộ, tương đương 16 nền. UBND quận Bình Thủy đã thống nhất hỗ trợ quỹ nền tái định cư tại khu tái định cư quận Bình Thủy (Khu 1) và hiện đang thi công, dự kiến hoàn thành trong quý I năm 2022 (theo Công văn số 1643/UBND-XDĐT ngày 17-6-2021 của UBND quận Bình Thủy). Ngay sau khi có nguồn nền sẽ tổ chức bốc thăm và giao nền tái định cư cho các hộ dân theo quy định.

Chia sẻ bài viết