19/09/2021 - 06:07

Đề nghị bố trí nền tái định cư

Cử tri quận Ninh Kiều đề nghị bố trí nền tái định cư cho các hộ dân chưa nhận được nền tái định cư do ảnh hưởng bởi dự án xây dựng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Dự án xây dựng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ có tổng diện tích đất thu hồi 30,95ha. Đến nay, đã phê duyệt chính sách tái định cư 690/690 trường hợp. Trong đó, có 60 trường hợp đủ tiêu chuẩn giao đất ở mới, 530 trường hợp được xét mua nền tái định cư (tương đương 655 nền), các trường hợp còn lại không đủ điều kiện.

Hiện nay, còn lại 109 trường hợp được xét mua nền tái định cư (tương đương 122 nền) chưa được bố trí tái định cư. UBND thành phố đã xem xét mua các lô nền tại khu đô thị tái định cư Cửu Long, phường Long Hòa, quận Bình Thủy để bố trí tái định cư cho các hộ dân còn lại bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Tuy nhiên, thành phố vẫn chưa nhận được thêm nền tái định cư từ chủ đầu tư để bố trí cho các hộ dân.

UBND thành phố chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và UBND quận Bình Thủy rà soát lại việc bố trí tái định cư cho các hộ dân còn lại của dự án xây dựng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và sớm tham mưu UBND thành phố xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

Chia sẻ bài viết