22/01/2019 - 08:16

Đề nghị bố trí nền tái định cư

Cử tri đề nghị bố trí nền tái định cư và chi trả các khoản tiền hỗ trợ, rà soát lại mức bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường nối từ hẻm 91 Cách Mạng Tháng Tám đến đường tỉnh 918 và dự án khu đô thị mới đường Võ Văn Kiệt. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, hai dự án nêu trên đang trong giai đoạn thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường. 

- Đối với dự án xây dựng đường nối Cách Mạng Tháng Tám (Quốc lộ 91) đến đường tỉnh 918: Tổng diện tích đất thu hồi khoảng 20,5ha; tổng số hộ, tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án khoảng 590 hồ sơ, tương ứng số tiền phải chi trả bồi thường là trên 210 tỉ đồng; nhu cầu tái định cư khoảng 200 trường hợp, tương đương 230 nền. Trung tâm Phát triển quỹ đất đã kiểm đếm, thông qua Hội đồng bồi thường phê duyệt chi trả được trên 164,5 tỉ đồng; đồng thời, phê duyệt chính sách tái định cư cho 172 trường hợp.

- Đối với dự án khu đô thị mới đường Võ Văn Kiệt: Tổng diện tích đất thu hồi khoảng 35ha; số hộ, tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án khoảng 656 hồ sơ, tương ứng với số tiền phải chi trả bồi thường là 353,53 tỉ đồng; nhu cầu tái định cư khoảng 310 trường hợp, tương đương 320 nền. Trung tâm Phát triển quỹ đất đã kiểm đếm, đã thông qua Hội đồng bồi thường phê duyệt kinh phí bồi thường, điều chỉnh, bổ sung và đã chi trả được khoảng 92,5 tỉ đồng; đồng thời đã phê duyệt chính sách tái định cư cho 154 trường hợp.

Hiện nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đang phối hợp với các địa phương và đơn vị có liên quan tiếp tục tiến hành thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi hai dự án trên theo đúng quy định.

 

 

Chia sẻ bài viết