08/04/2020 - 20:39

Đề nghị bó gọn cáp 

Cử tri huyện Phong Điền đề nghị sớm bó gọn cáp ở ấp Mỹ Phụng, xã Mỹ Khánh. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Ghi nhận đề nghị của cử tri, Sở Thông tin và Truyền thông đã làm việc với UBND huyện Phong Điền, qua đó, xác định được tuyến cáp có ảnh hưởng đến nhà dân là tuyến cáp của ngành Điện lực. Hiện nay, tuyến cáp đã được xử lý tạm thời. Điện lực Phong Điền đã xin vốn để di dời trong năm 2020.

Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố cũng đã đề nghị Phòng Văn hóa Thông tin huyện Phong Điền tiến hành rà soát các tuyến cáp thấp, gây mất mỹ quan và mất an toàn trên địa bàn ấp Mỹ Phụng, xã Mỹ Khánh để yêu cầu các nhà mạng xử lý. Tuy nhiên, qua kiểm tra, không có tuyến nào quá thấp hay mất an toàn cần phải xử lý ngay. Đối với các tuyến cáp chưa đảm bảo mỹ quan còn lại, các cơ quan chức năng, sẽ đưa vào kế hoạch chỉnh trang trong năm 2020 để thực hiện.l

 

Chia sẻ bài viết