27/09/2020 - 05:54

Đề nghị ban hành chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp

Đại biểu HĐND thành phố đề nghị ban hành chính sách, quy định về thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố. Nội dung trả lời của Giám đốc Sở Công Thương thành phố như sau:

Ngày 17-4-2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (Nghị định số 57). Ngày 18-9-2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1203/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện Nghị định số 57. Căn cứ vào nội dung Nghị định và Quyết định này, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố là đơn vị tham mưu UBND thành phố ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố. Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố đã dự thảo danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn gởi UBND thành phố xem xét, quyết định.

Từ năm 2016 đến nay, Sở Công Thương đã hướng dẫn 36 doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, với tổng số vốn đăng ký 1.936,8 tỉ đồng; mức hỗ trợ dự kiến là 172,2 tỉ đồng. Quá trình thực hiện gặp một số thuận lợi: Chính phủ, các, bộ, ngành, UBND thành phố luôn quan tâm phát triển nông nghiệp, nông thôn thông qua việc ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này; doanh nghiệp rất quan tâm đến đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ, chuyển dần từ sản xuất thô sang sản xuất nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng của hàng hóa, đẩy mạnh xuất khẩu; thị trường tiêu thụ cũng được đa dạng hóa, giúp các doanh nghiệp linh động ứng phó với sự biến động của thị trường…

Bên cạnh đó, việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn còn một số khó khăn, do công tác phối hợp giữa các cơ quan, doanh nghiệp chưa chặt chẽ, số ít doanh nghiệp đã được UBND thành phố phê duyệt danh mục dự án và được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2016, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hỗ trợ theo quy định, ảnh hưởng đến niềm tin của doanh nghiệp vào cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Chia sẻ bài viết