01/06/2020 - 06:20

Đẩy nhanh tiến độ đại hội đảng cấp cơ sở 

Gần 1 tháng qua, các cấp ủy đảng quận Bình Thủy đã tập trung chuẩn bị và tiến hành đại hội (ĐH) đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Đến nay, quận có 35/50 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc Quận ủy tổ chức ĐH thành công. Sau ĐH, các cấp ủy đảng nhanh chóng triển khai công việc, đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Long Hòa ra mắt trước ĐH.

5 năm qua, Đảng bộ phường Long Tuyền thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết ĐH Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Nổi bật là kinh tế phát triển theo hướng thương mại - dịch vụ, du  lịch sinh thái, nông nghiệp đô thị. Đến nay, người dân đã xây dựng 11 hợp tác xã và tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp có mức thu nhập bình quân trên 150 triệu đồng/hộ; có 4 điểm du lịch sinh thái hoạt động hiệu quả. Đồng thời, huy động 113 tỉ đồng làm mới, nâng cấp 12 tuyến đường và các công trình kết cấu hạ tầng; huy động hơn 2,5 tỉ đồng hỗ trợ xây 45 nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết cho gia đình chính sách, hộ nghèo… Phường đã được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị. Đồng chí Phạm Tuấn Nhã, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Long Tuyền, cho biết: “ĐH đã thống nhất đề ra nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ mới là: Đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ, nông nghiệp đô thị gắn với du lịch sinh thái; huy động mọi nguồn lực xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng; nâng chất phường văn minh đô thị; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. ĐH đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới, với phiếu bầu đạt tỷ lệ cao”.

Theo đồng chí Trần Quốc Vũ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, tính đến nay, quận có 35/50 TCCSĐ đã tổ chức ĐH nhiệm kỳ 2020-2025 thành công. Các ĐH đảng cấp cơ sở đã thực hiện đầy đủ 4 nội dung theo hướng dẫn, nhất là tổng kết thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua; đồng thời, xác định nhiệm vụ nhiệm kỳ mới sát thực tế của địa phương, đơn vị; bầu cấp ủy đúng tiêu chuẩn quy định, bầu 1 lần đủ số lượng. ĐH diễn ra trong không khí dân chủ; những ý kiến thảo luận và tham luận tại ĐH thể hiện rõ trách nhiệm của đại biểu, đảng viên. Theo kế hoạch, quận sẽ hoàn thành ĐH đảng cấp cơ sở trước ngày 10-6 tới.

Sau ĐH đảng thành công, các cấp ủy cơ sở nhanh chóng tổ chức đưa nghị quyết ĐH vào cuộc sống. Đồng chí Nguyễn Trọng Tâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Long Hòa, cho biết: Ngay sau ĐH, Đảng ủy đã tu chỉnh hoàn thiện chương trình hành động theo góp ý của đại biểu tại ĐH; xây dựng chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Đảng ủy; xây dựng quy chế làm việc của Đảng ủy. Đồng thời, chỉ đạo UBND, các đoàn thể chính trị - xã hội phường xây dựng kế hoạch để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đảng ủy phường cũng hoàn chỉnh các thủ tục thực hiện phân công cấp ủy viên phụ trách các ngành, lĩnh vực và chỉ đạo tổ chức họp HĐND phường bầu các chức danh Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND phường... Đảng ủy phường Long Hòa đã chỉ đạo UBND và các đoàn thể phường phát động phong trào thi đua chào mừng thành công ĐH Đảng bộ phường bằng những việc làm cụ thể. Trước mắt là vận động nhân dân hiến đất, di dời vật kiến trúc, hoa màu để chuẩn bị nâng cấp mở rộng tuyến đường từ cầu Ông Chiếu đến Trường Tiểu học Long Hòa 3, thuộc khu vực Bình Yên B từ 1,5m ra 4m, dài 2.500m; hỗ trợ người dân xây 5 nhà Đại đoàn kết…

Đồng chí Trần Quốc Vũ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, cho biết: Sau ĐH thành công, các cấp ủy đảng trong quận đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên; lãnh đạo kiện toàn tổ chức bộ máy... Đồng thời, các cấp ủy cơ sở đã phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng thành công ĐH gắn với chào mừng ĐH đảng bộ các cấp bằng những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Bài, ảnh: AN BÌNH

Chia sẻ bài viết