25/01/2018 - 21:13

Đẩy mạnh xây dựng đối tác Hải quan - Doanh nghiệp 

Theo Cục Hải quan TP Cần Thơ  năm 2018, nhiều hiệp định thương mại quốc tế có hiệu lực. Điều này sẽ thách thức và ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn thu thuế. Cục Hải quan TP Cần Thơ xác định việc đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu là một trong những yếu tố quan trọng để thực hiện tốt công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN).

Hoàn thành tốt chỉ tiêu, kế hoạch

Ông Võ Ngọc Tám, Cục trưởng Cục Hải quan TP Cần Thơ, cho biết: Năm 2017, số thu toàn đơn vị đạt hơn 3.623 tỉ đồng (chỉ tiêu được giao 3.260 tỉ đồng), tăng 96,5% so với năm 2016. Trong đó, địa bàn TP Cần Thơ thu hơn 1.871 tỉ đồng, đạt 140,16% dự toán, tăng 177,7% so với năm 2016. Thực hiện tốt phương châm "Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả", Cục Hải quan TP Cần Thơ luôn tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, đảm bảo giải quyết nhanh chóng, đúng chế độ chính sách. Tổng số tờ khai, kim ngạch xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh phát sinh đều tăng so với cùng kỳ năm 2016. Tổng số doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP Cần Thơ năm 2017 là 232 doanh nghiệp, tăng 18 doanh nghiệp so với năm 2016. Năm 2017, Cục Hải quan TP Cần Thơ đã thực hiện thủ tục cho 335 lượt tàu xuất nhập cảnh (153 lượt nhập cảnh, 182 lượt xuất cảnh), tăng 88,2%; 26 chuyến bay (14 lượt nhập cảnh, 12 lượt xuất cảnh), tăng 85,71% chuyến bay so với năm 2016. 

Cán bộ Cục Hải quan TP Cần Thơ kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu. Ảnh: CTV 

Hiện nay, 99,5% doanh nghiệp nộp thuế hải quan qua ngân hàng thương mại. Thời gian thông quan trung bình của 1 tờ khai nhập khẩu là 32 giờ 32 phút 41 giây (yêu cầu của Nghị quyết số 19-2017/NĐ-CP là tối đa 90 giờ đối với tờ khai nhập khẩu); thời gian thông quan trung bình của 1 tờ khai xuất khẩu là 1 giờ 45 phút 5 giây (yêu cầu của Nghị quyết 19-2017/NĐ-CP là tối đa 70 giờ đối với tờ khai xuất khẩu). 100% doanh nghiệp khai báo hải quan qua Cục Hải quan TP Cần Thơ đều thực hiện thủ tục hải quan điện tử. Số tờ khai luồng xanh (miễn kiểm tra) chiếm tỷ lệ 75,04% (59.209 tờ khai); luồng vàng (kiểm tra hồ sơ) chiếm 20,74% (16.368 tờ khai) và luồng đỏ (kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa) chiếm 4,22% (3.327 tờ khai). Năm 2017, Cục Hải quan TP Cần Thơ đã xây dựng danh mục cải cách hiện đại hóa hải quan trọng tâm với 21 hoạt động chính và 45 hoạt động chi tiết. Lãnh đạo Cục luôn quan tâm chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai đầy đủ các hoạt động, phân chia cụ thể hoạt động theo từng tháng, quý. Kết thúc năm 2017, đa số các nhiệm vụ đặt ra đều hoàn thành đúng theo lộ trình.

Phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu

Năm 2018, Cục Hải quan TP Cần Thơ được Bộ trưởng Bộ Tài chính giao dự toán thu NSNN 2.665 tỉ đồng. Ông Phạm Hùng Tươi, Trưởng phòng Nghiệp vụ Cục Hải quan TP Cần Thơ, cho biết: Mặc dù dự toán được giao giảm so với năm 2017 nhưng đây sẽ là nhiệm vụ quan trọng, nhất là số nguồn thu trên địa bàn không ổn định, việc nhập khẩu máy móc, thiết bị của các dự án đầu tư lớn vào giai đoạn kết thúc, trên địa bàn đơn vị quản lý chưa phát sinh thêm dự án nào. Bên cạnh đó, việc thực hiện các cam kết cắt giảm thuế quan theo Hiệp định Thương mại song phương, đa phương mà Việt Nam tham gia được thực hiện theo lộ trình có hiệu lực... sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả thu ngân sách. Riêng giảm thu mặt hàng xăng dầu trên dưới 65 tỉ đồng. Các mặt hàng nhập khẩu truyền thống là nguyên phụ liệu, vật tư phục vụ sản xuất của doanh nghiệp như: than, phụ liệu thuốc lá, xăng dầu, giấy phế liệu... hầu hết có thuế suất rất thấp hoặc bằng 0%. Luồng Định An hiện nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn cho các tàu có trọng tải lớn vào cảng, đây cũng là nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến nguồn hàng nhập khẩu và nguồn thu thuế tại đơn vị.

Nhận định những khó khăn trên, ông Võ Ngọc Tám, Cục trưởng  Cục Hải quan TP Cần Thơ, cho rằng, đơn vị nỗ lực phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao 3%. Để thực hiện tốt, Cục Hải quan TP Cần Thơ triển khai đồng bộ các giải pháp đồng bộ như: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý hải quan, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Đặc biệt, Cục đã xây dựng và thực hiện quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp, tổ chức hội nghị đối thoại đột xuất, định kỳ với các doanh nghiệp có hoạt động xuất, nhập khẩu. Chủ động gặp gỡ các doanh nghiệp làm thủ tục hải quan, nhất là các doanh nghiệp có đóng góp nguồn thu mới, doanh nghiệp mới thành lập để nắm bắt tình hình hoạt động để hỗ trợ kịp thời những khó khăn. Triển khai hiệu quả công tác phối hợp thu giữa kho bạc và ngân hàng thương mại. Tăng cường công tác chống buôn lậu, kiểm tra áp mã số hàng hóa, áp mức thuế suất với từng lô hàng, quản lý chặt chẽ công tác miễn thuế. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện các giải pháp chống thất thu, tăng cường công tác kiểm tra hàng hóa. Tuân thủ quy trình kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa đối với những lô hàng khai báo hưởng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt...

Ông Nguyễn Dương Thái, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan, nhấn mạnh: Ngành hải quan luôn quan tâm đến cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành nhằm tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu. Hiện nay, từ hệ thống một cửa quốc gia, ngành hải quan kết nối được 11 bộ, ngành, từ đó doanh nghiệp kê khai, nộp thuế không cần phải thực hiện thủ công. Tổng cục Hải quan xây dựng đề án xây dựng đối tác Hải quan - Doanh nghiệp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tốt nhất trong hoạt động xuất nhập khẩu. Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Dương Thái giao chỉ tiêu cho Cục Hải quan TP Cần Thơ năm 2018 thu vượt chỉ tiêu kế hoạch tối thiểu 3%. Để hoàn thành kế hoạch, đơn vị lưu ý, cần xây dựng đoàn kết nội bộ để tạo sức mạnh của ngành. Liên kết chặt chẽ với sở, ngành nơi đơn vị trú đóng bám sát tình hình để được hỗ trợ tốt nhất.

Khánh Nam 

Chia sẻ bài viết