01/02/2012 - 08:12

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ:

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng

Cùng với các địa phương trong cả nước, 5 năm qua (2007-2011), Thành ủy Cần Thơ, các cấp ủy Đảng trực thuộc đã triển khai sâu rộng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Cuộc vận động) trong toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong thành phố. Qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo ra động lực mới, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế- xã hội (KT-XH) của thành phố hàng năm. Nhân dịp kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2012), phóng viên Báo Cần Thơ đã phỏng vấn đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy về kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động và Kế hoạch của Thành ủy triển khai thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015.

* Thưa đồng chí, 5 năm qua, trong từng năm, từng giai đoạn, Thành ủy, các cấp ủy Đảng đều tiến hành đánh giá kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị. Qua đó, có những điều gì đồng chí tâm đắc nhất?

 

- Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Đảng ta khởi xướng được toàn thể đảng viên, các ngành các cấp và nhân dân TP Cần Thơ quan tâm, hưởng ứng mạnh mẽ bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực, có sức lan tỏa sâu rộng. Qua mỗi năm thực hiện Cuộc vận động, hoạt động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, của hệ thống Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đều có sự chuyển biến tích cực, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị, sát cơ sở, gần dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân ngày càng tốt hơn.

Các cấp ủy Đảng tổ chức triển khai, học tập nghiêm túc các chuyên đề của Cuộc vận động theo từng năm trong cán bộ, đảng viên, nhân dân; xây dựng các chuẩn mực “làm theo” gương Bác, như: Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng chỉ đạo các cấp ủy cơ sở đăng ký thực hiện mô hình “Dân vận khéo”; Đảng bộ Công an thực hiện Cuộc vận động gắn với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ Quốc”, phong trào “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân”, nhất là cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; Đảng ủy Quân sự kết hợp chặt chẽ với phong trào “thi đua quyết thắng”, “xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”... Các Quận ủy, Huyện ủy, các đảng ủy trực thuộc cũng đều có các mô hình cụ thể “làm theo” phù hợp điều kiện thực tế, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, như: đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm nghèo, nâng cao đời sống; phong trào nâng cấp hẻm, chỉnh trang đường phố thực hiện nếp sống trật tự kỷ cương đô thị, chăm lo an sinh xã hội...

Mặt trận Tổ quốc các cấp đã lồng ghép việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; Hội Cựu chiến binh tổ chức phong trào rước ảnh Bác về nhà treo nơi trang trọng; Hội Nông dân với phong trào “nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”, xây dựng nông thôn mới; Đoàn Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng; Hội Liên hiệp Phụ nữ với phong trào phụ nữ tiết kiệm và phong trào 3 sạch; Hội Chữ thập đỏ với phong trào hiến máu nhân đạo, các hoạt động từ thiện... Kết quả “làm theo” đã dần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Qua đó, các cấp ủy Đảng đã khen thưởng 959 tập thể và 3.850 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động.

* Thưa đồng chí, cùng với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua tạo ra động lực mới, thắng lợi mới trên các lĩnh vực, các địa phương, đơn vị đã đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động gắn với xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh như thế nào?

- Thành ủy tập trung chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động gắn với công tác xây dựng Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các Tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ). Các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã đưa nội dung Cuộc vận động vào chương trình sinh hoạt định kỳ với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Nhiều đảng bộ, chi bộ yêu cầu đảng viên viết bản đăng ký rèn luyện đạo đức, theo dõi việc thực hiện và thường xuyên góp ý trong các kỳ sinh hoạt. Trong quá trình thực hiện Cuộc vận động, luôn coi trọng vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, thường xuyên giám sát, kiểm tra, uốn nắn, ngăn ngừa những sai phạm của đảng viên.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ trao bằng khen và tặng hoa cho các đồng chí có thành tích xuất sắc trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Ảnh: KIM XUÂN. 

Có thể nói, qua 5 năm triển khai, thực hiện Cuộc vận động, đa số cán bộ, đảng viên đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức tư tưởng, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, sửa đổi lối làm việc, giữ gìn đoàn kết, kỷ luật, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Qua đó, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố trong 5 năm qua đạt được nhiều kết quả tiến bộ. Năm 2011, thành phố có trên 87% TCCSĐ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh (tăng hơn 2% so với Nghị quyết Thành ủy đề ra).

* Thưa đồng chí, trong quá trình triển khai thực hiện Cuộc vận động, Thành ủy và các cấp ủy Đảng đã đúc kết được những kinh nghiệm gì?

- Để đạt được kết quả trên, phải có sự thống nhất cao cả về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, cả hệ thống chính trị, trước hết là trong cán bộ lãnh đạo ở các cấp, các ngành. Ban chỉ đạo (BCĐ) Cuộc vận động các cấp quan tâm đúng mức công tác giám sát, kiểm tra, sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm. Trong quá trình triển khai, BCĐ Cuộc vận động các cấp có phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể nhằm tạo thành sức mạnh tổng hợp trong thực hiện. Các địa phương, đơn vị đã cụ thể hóa nội dung Cuộc vận động gắn với nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, giữa vận động tự giác với phát huy vai trò gương mẫu và thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan và sự giám sát của nhân dân. BCĐ Cuộc vận động các cấp cũng đã phát huy ngày càng tốt vai trò của công tác tuyên truyền; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, huy động sự tự giác, tính tích cực của cán bộ, đảng viên, sự tham gia rộng rãi của quần chúng nhân dân trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, tạo cơ sở và động lực cho việc triển khai mạnh mẽ, hiệu quả Cuộc vận động.

* Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị, trong thời gian tới, Thành ủy có kế hoạch tập trung chỉ đạo, thực hiện những công tác trọng tâm nào, thưa đồng chí?

- Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị, Thành ủy đã xây dựng, ban hành kế hoạch tiếp tục triển khai, thực hiện rộng khắp, có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, thành việc làm tự giác, thường xuyên trong Đảng, cả hệ thống chính trị và trong toàn xã hội. Trên cơ sở đó, Thành ủy chỉ đạo cho các TCCSĐ tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc tư tưởng đạo đức, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh ở mỗi tổ chức Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội và tuyên truyền rộng rãi ra nhân dân.

Cấp ủy Đảng các cấp tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng gắn với việc thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng bộ thành phố; tiếp tục xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng đạo đức, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Mỗi tổ chức, cá nhân phải chọn một số nội dung cụ thể để rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong, phong cách Hồ Chí Minh trong công việc và trong sinh hoạt. Cần gắn “xây” với “chống” trong thực hiện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cấp ủy các cấp phải chủ động chỉ đạo thực hiện công tác tự phê bình và phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm; thường xuyên coi trọng việc đấu tranh với các quan điểm sai trái, góp phần giải quyết những vấn đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách, lối sống gây bức xúc ở ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương... Qua đó, tiếp tục củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Các cấp ủy Đảng phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng cấp xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể về giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng đạo đức, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời phát động học tập thực hiện tốt kế hoạch đề ra, kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, tạo sự lan tỏa trong xã hội. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh luôn là biện pháp quan trọng giúp chúng ta tự soi rọi lại mình, qua đó phát huy những ưu điểm, nghiêm túc khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, những biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống để giữ vững niềm tin của nhân dân về đội ngũ cán bộ đảng viên, sự lãnh đạo của Đảng.

* Xin cảm ơn đồng chí Bí thư Thành ủy!

HOÀI THU (thực hiện)

Chia sẻ bài viết