05/12/2018 - 08:24

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố đề nghị:

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước 

Vừa qua, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố tổ chức giám sát kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 4-12-2015, của HĐND TP về quy hoạch phát triển thông tin và truyền thông TP Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Qua giám sát cho thấy, việc thực hiện quy hoạch thông tin và truyền thông thành phố bước đầu đã đạt những kết quả khả quan, phục vụ tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tuy nhiên, trong quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông vẫn còn những hạn chế, như: quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông đôi lúc chưa được chặt chẽ, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) một số địa phương còn hạn chế, chưa đồng bộ…

Các đại biểu tham gia phát biểu tại buổi giám sát. 

Các thành viên đoàn giám sát nhận thấy thời gian qua, việc ứng dụng và phát triển CNTT trong quản lý nhà nước bước đầu đáp ứng nhu cầu người dân và doanh nghiệp. Ông Nguyễn Hữu Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố cho biết: “Tính đến thời điểm này, toàn thành phố có 23 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ lĩnh vực bưu chính (với 209 điểm), phục vụ bưu chính bao phủ 9 quận, huyện, tăng 12 điểm so với năm 2017; có 10 đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông và truyền hình cáp (với 293 điểm). Ngoài ra, cả thành phố đã lắp đặt 74 điểm wifi công cộng với 333 đầu phát, tạo điều kiện để quảng bá, phục vụ công tác thông tin tuyên truyền các sự kiện trên môi trường mạng; có 459 cơ quan, đơn vị được triển khai ứng dụng CNTT trong cơ quan quản lý nhà nước. Các doanh nghiệp viễn thông đã thực hiện hoàn thành chuyển đổi từ đầu số 11 số sang 10 số...”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhiều đại biểu cho rằng việc ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước còn rời rạc, thiếu sự đồng bộ và chia sẻ, kết nối liên thông, việc quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông chưa được chặt chẽ. Ông Nguyễn Kỳ Nam, Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố, cho biết: “Trước tình hình tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo gây ảnh hưởng đến khách hàng sử dụng, Sở Thông tin và Truyền thông cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực; đồng thời, có những giải pháp hiệu quả để chấn chỉnh tình trạng tin nhắn rác, tin  nhắn lừa đảo, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích cho khách hàng”.

Các đại biểu cũng cho rằng quy hoạch thông tin và truyền thông thành phố tập trung vào quy hoạch hạ tầng CNTT phục vụ quản lý nhà nước và đáp ứng nhu cầu xã hội và quy hoạch ứng dụng CNTT phát triển hạ tầng đô thị “thông minh”, ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước và các cơ quan Đảng và đoàn thể chính trị, ứng dụng CNTT cho phát triển kinh tế - xã hội. Bà Đặng Thị Anh Đào, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND thành phố, cho rằng: “Sở Thông tin và Truyền thông thành phố cần có tầm nhìn chiến lược về việc đầu tư trang thiết bị CNTT để phục vụ cho phát triển của thành phố,  hạn chế tình trạng thiết bị chưa ứng dụng đã bị lạc hậu, gây tổn thất nguồn ngân sách nhà nước. Cần khai thác triệt để công năng của các thiết bị, tránh tình trạng chạy theo công nghệ vì ngân sách nhà nước không đáp ứng…”.

Ngoài ra, đại biểu cũng đề nghị việc ngầm hóa cáp tại các khu dân cư, khu tái định để góp phần đảm bảo mỹ quan thành phố. Tại thời điểm giám sát, nhiều đại biểu lo ngại các cơ sở in ấn có trụ sở nằm trong các khu dân cư, hoạt động gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Đại biểu yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông cần quy hoạch lại khu vực in ấn tập trung, để dễ dàng trong công tác quản lý nhà nước, góp phần đảm bảo môi trường…

Ông Nguyễn Quốc Cường, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố đề nghị: “Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục rà soát các danh mục dự án đầu tư, đồng thời tham mưu UBND thành phố điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế; tham mưu UBND thành phố những giải pháp hữu ích để đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hệ thống cơ quan nhà nước; phối hợp với các sở ngành mời gọi các doanh nghiệp CNTT có năng lực đầu tư vào khu CNTT tập trung thành phố; kiểm tra, giám sát các tổ chức doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT để đảm bảo quyền và lợi ích của khách hàng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển CNTT để nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng CNTT vào các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố…”.

Bài, ảnh: Thanh Thư

Chia sẻ bài viết