21/08/2014 - 21:05

Đẩy mạnh tuyên truyền trong đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo vùng Tây Nam bộ

Sư sãi, người có uy tín và đồng bào dân tộc Khmer huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang tham dự một buổi họp mặt, tuyên truyền do Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp với địa phương tổ chức.
Ảnh: THANH SANG 

Căn cứ kế hoạch tuyên truyền trong đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo vùng Tây Nam bộ năm 2014, từ ngày 11-8-2014 đến 15-8-2014, Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu và An Giang, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (Viện Nghiên cứu Tín ngưỡng-Tôn giáo) tổ chức 5 cuộc tuyên truyền cho 1.050 người thuộc các đối tượng là đại diện các tổ chức tôn giáo, cơ sở tôn giáo, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo trên địa bàn của 5 địa phương trên. Nội dung tuyên truyền tập trung các vấn đề chính: nêu bật đặc điểm và quá trình hình thành, phát triển của vùng đất Nam bộ nước ta; những thành tựu to lớn đạt được qua việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng vùng ĐBSCL; chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta mang tính ưu việt, bình đẳng và toàn diện; trách nhiệm của đồng bào dân tộc, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo đối với Tổ quốc, dân tộc, tôn giáo. Các nội dung tuyên truyền cơ bản dựa trên cơ sở nội dung tuyên truyền của năm 2013 có điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với các chính sách mới của Đảng và Nhà nước ta. Đồng thời, bên cạnh nội dung mang tính chủ đạo, từng địa phương còn xây dựng nội dung tuyên truyền gắn với tình hình và nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, phù hợp với đối tượng tham dự và địa bàn tuyên truyền…

Theo đánh giá của ông Dương Quốc Xuân, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, công tác tuyên truyền đã góp phần thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, nâng cao hiệu quả công tác xóa đói, giảm nghèo trong đồng bào dân tộc trên địa bàn. Cụ thể: Năm 2013, toàn vùng đã tổ chức được 52 cuộc họp mặt tuyên truyền cho 11.593 đại biểu. Trong đó, Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã phối hợp với tỉnh ủy, thành ủy trong vùng và Trường Đại học Cần Thơ, Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức 16 cuộc hội nghị tuyên truyền trực tiếp cho 5.516 đại biểu; các địa phương tổ chức 36 cuộc họp mặt tuyên truyền cho 7.077 đại biểu. Ban Chỉ đạo còn phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam mở 2 lớp tập huấn về công tác vận động phụ nữ dân tộc, tôn giáo cho 180 đại biểu phụ nữ của 13 tỉnh, thành phố vùng Tây Nam bộ. Đi đôi với công tác tuyên truyền, các bộ, ngành và địa phương còn tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta đối với vùng ĐBSCL như tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội trong vùng dân tộc bằng nhiều nguồn lực; trong đó chương trình 135 giai đoạn 2 và các chính sách đặc thù khác tại các xã, các ấp đặc biệt khó khăn với kinh phí giải ngân trong năm 2013 là 130 tỉ đồng; phát vay hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ định canh, định cư trên 20 tỉ đồng; hỗ trợ đời sống cho người nghèo trên 534.000 người với kinh phí trên 56 tỉ đồng; hỗ trợ nước sạch cho hộ nghèo với kinh phí hơn 4 tỉ đồng. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động trong đồng bào dân tộc được quan tâm thực hiện có hiệu quả; công tác xóa đói, giảm nghèo đạt được những kết quả nhất định, mỗi năm giảm được khoảng 3% hộ dân tộc nghèo, giảm từ 36,6% đầu năm 2011 xuống còn 27,6% vào cuối năm 2013. Tuy nhiên, ông Dương Quốc Xuân cũng thừa nhận công tác tuyên truyền thời gian cũng còn một vài hạn chế như vẫn còn một số địa phương chưa quan tâm nhiều đến công tác này; nội dung tuyên truyền chưa sát với đối tượng tuyên truyền; chưa mở rộng thêm địa bàn; việc điển hình và nhân rộng các mô hình làm ăn giỏi, hiệu quả ở trong đồng bào dân tộc chưa nhiều để cho bà con học tập làm kinh tế hộ gia đình, vươn lên thoát nghèo…

Theo kế hoạch, công tác tuyên truyền trong đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo vùng Tây Nam bộ năm nay sẽ tập trung từ tháng 8 đến tháng 11-2014 tại 13 tỉnh, thành phố vùng Tây Nam bộ, với hơn 55 cuộc cho hơn 12.000 đại biểu tham dự.

BÍCH LIÊN

Chia sẻ bài viết