31/07/2012 - 21:52

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng

Sáng 31-7, tại Hà Nội, Khối thi đua các tổ chức chính trị- xã hội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2012, nhằm nâng cao chất lượng phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng trong các tháng cuối năm.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vũ Trọng Kim nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2012, công tác thi đua Khối các tổ chức chính trị- xã hội tiếp tục được đổi mới theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã được phát động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị và phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, gắn với tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Công tác khen thưởng ngày càng đảm bảo về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục hồ sơ theo quy định; chất lượng thẩm định hồ sơ khen thưởng được nâng lên; đã chú ý hơn việc khen thưởng đơn vị cơ sở và người lao động trực tiếp. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình mới, nhân tố mới, nhiều điển hình tiên tiến xuất sắc mang tính sáng tạo.

Tại Hội nghị, các tổ chức trong Khối thi đua đã thảo luận, đưa ra nhận xét, đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị.

Khối thi đua các tổ chức chính trị- xã hội xác định nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)...

KHIẾU TƯ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết