25/04/2009 - 08:53

Đầu tư vào dịch vụ đang hút mạnh nguồn vốn FDI

Theo Cục Đầu tư Nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT): mặc dù nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào nước ta nhìn chung vẫn trong xu thế giảm so với cùng kỳ do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính tại Mỹ và tình trạng suy giảm kinh tế toàn cầu, nhưng lượng vốn đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ ở nước ta vẫn gia tăng và chiếm tỷ lệ áp đảo trong tổng vốn của các dự án FDI vừa được cấp mới, nhưng không còn dồi dào này.

Các số liệu thống kê cho thấy, do lượng vốn FDI tăng thêm trong tháng 4 chỉ được khoảng 347 triệu USD, giảm mạnh so với tháng 3 và tháng 2 nên tổng lượng vốn đầu tư đăng ký (cả cấp mới và tăng thêm) trong 4 tháng chi có thể vượt qua ngưỡng 6 tỉ của 3 tháng đầu năm với con số chính xác là hơn 6,357 tỉ USD.

Vươn lên đứng đầu trong thu hút vốn FDI là lĩnh vực dịch vụ. Trong 4 tháng đầu năm đã có 96 dự án FDI cấp mới với 2,1 tỉ USD và 11 dự án tăng thêm vốn với 3,855 tỉ USD rơi vào lĩnh vực này, chiếm 93,6% trong tổng vốn cấp mới và tăng thêm (5,955 tỉ USD/6,357 tỉ USD). Lĩnh vực công nghiệp và xây dựng đứng thứ hai với 47 dự án cấp mới và 372,57 triệu USD vốn đăng ký; 12 dự án tăng thêm vốn với 19,50 triệu USD đăng ký. Lĩnh vực Nông-Lâm-Ngư nghiệp chỉ có 2 dự án với 10,18 triệu USD.

Số liệu thống kê cũng cho thấy sự gia tăng mở rộng sản xuất của các nhà đầu tư nước ngoài đang hoạt động ở Việt Nam. Trong 4 tháng qua, tổng vốn của các dự án tăng thêm vốn là 3,874 tỉ USD vốn đầu tư đăng ký, trong khi tổng vốn đăng ký đầu tư của các dự án cấp mới chỉ là 2,483 tỉ USD. Nhà đầu tư Hoa Kỳ đang đứng đầu về tổng vốn đầu tư đăng ký vào Việt Nam trong 4 tháng qua với 3,802 tỉ USD. Tuy nhiên, có tới 3,8 tỉ USD của Hoa Kỳ là từ các dự án tăng thêm vốn.

MINH CHÂU (TTXVN)

Chia sẻ bài viết