11/01/2021 - 07:50

Dấu ấn nhiệm kỳ 

Đầu nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND quận Ô Môn có 35 đại biểu; vì cho thôi làm nhiệm vụ, đi làm ăn xa và từ trần nên đến cuối nhiệm kỳ còn 33 đại biểu. Các đại biểu HĐND quận được phân công sinh hoạt tại 7 tổ đại biểu theo 7 đơn vị hành chính cấp phường. Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, HĐND quận đã có những đổi mới, nhằm từng bước nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề) quyết định nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND quận Ô Môn nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề) quyết định nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND quận Ô Môn nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong 5 năm qua, các kỳ họp của HÐND quận Ô Môn được triển khai đúng thời gian, nội dung theo luật định. Việc điều hành kỳ họp của Thường trực HÐND cũng từng bước được đổi mới, thiết kế hợp lý, khoa học. Tại các kỳ họp, Thường trực HÐND quận đã có sự bàn bạc, thống nhất tổ chức lấy ý kiến chất vấn của đại biểu HÐND để các cơ quan, ban ngành chuẩn bị nội dung trả lời và dành thời lượng đảm bảo cho thảo luận, chất vấn. Chủ tọa kỳ họp nêu những gợi ý, định hướng thảo luận tập trung vào vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau hoặc những vấn đề mà cử tri đang quan tâm. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo nội dung các kỳ họp và việc điều hành các kỳ họp bảo đảm vừa đúng luật, vừa công khai, dân chủ đã phát huy được trí tuệ tập thể trong việc xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương...

Theo ông Trần Thiết Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch HÐND quận, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HÐND quận tổ chức 18 kỳ họp. Các hoạt động tại các kỳ họp có nhiều đổi mới, diễn ra dân chủ, chất lượng, bảo đảm đúng luật định. Tại các kỳ họp, HÐND quận đã ban hành 193 nghị quyết quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Các nghị quyết của HÐND quận ban hành bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, đúng thể thức và kỹ thuật trình bày, có tính khả thi cao. Ông Châu Trung Hiếu, cử tri khu vực Hòa Thạnh A, phường Thới Hòa, nói: "Hầu hết nghị quyết HÐND quận ban hành đi vào lòng dân, được nhân dân đồng tình, hưởng ứng thực hiện. Ví dụ như ở phường Thới Hòa, sau khi HÐND quận ban hành các nghị quyết, Trung tâm Văn hóa phường, các trường học được xây dựng khang trang, tuyến đường Ba Rích - Long Hưng và tuyến Rạch Phê - Mương Khai được nâng cấp mở rộng...".

Hoạt động giám sát của HÐND, Thường trực HÐND, các ban của HÐND và đại biểu HÐND quận được thực hiện theo luật định. Trong đó, hoạt động chất vấn tại các kỳ họp ngày càng đi vào thực chất, có trọng tâm, thể hiện được nguyện vọng của cử tri; việc trả lời chất vấn giải quyết được vấn đề đặt ra, có biện pháp cụ thể khắc phục hạn chế, vướng mắc. Trong nhiệm kỳ, Thường trực và các Ban của HÐND quận đã tổ chức 48 đợt giám sát, làm việc với 396 lượt đơn vị. Ông Huỳnh Ngọc Thuần, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HÐND quận, cho biết: Trong 5 năm qua, Ban Kinh tế - Xã hội đã chất vấn tại hội trường những vấn đề cử tri bức xúc như bó cáp viễn thông, nước sạch sinh hoạt, bạo lực học đường, phát triển kinh tế vườn, phân bổ ngân sách, quyết toán kinh phí… Ðồng thời, thực hiện 13 cuộc giám sát, làm việc với 94 lượt phòng, ban, ngành, đoàn thể quận và UBND các phường để giám sát những vấn đề cử tri quan tâm, như: thực hiện bảo hiểm y tế, cải tạo vườn kém hiệu quả, thực hiện chế độ bảo trợ xã hội, xét và hỗ trợ hộ nghèo, quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, xây dựng nhà tình nghĩa, chính sách ưu đãi cho hộ nghèo vay vốn… Hầu hết các nội dung chất vấn, giám sát và đề nghị của Ban đều được cơ quan chức năng giải quyết, được cử tri ghi nhận và đánh giá cao.

Nhiệm kỳ 2016-2021, hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HÐND quận có chất lượng và hiệu quả. Theo ông Trần Thiết Nghĩa, trong nhiệm kỳ, Thường trực HÐND quận đã phối hợp tổ chức 18 đợt tiếp xúc cử tri tại 734 điểm, ghi nhận 3.228 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, việc điều hành quản lý nhà nước tại địa phương. Thường trực HÐND quận đã chuyển đến UBND và các cơ quan chức năng quận xử lý 457 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Tất cả ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được giải quyết, trong đó 55% xử lý và giải quyết dứt điểm. Ông Trần Minh Dũng, cử tri khu vực 3, phường Châu Văn Liêm nói: "Những lần tiếp xúc cử tri của đại biểu HÐND quận, chúng tôi kiến nghị khắc phục tình trạng ngập nghẹt, ô nhiễm môi trường, lấn chiếm vỉa hè… Ðến nay, hầu hết các tuyến đường trong phường đã được quận đầu tư nâng cấp, mở rộng, nhiều kinh rạch đã được đầu tư xây dựng bờ kè kiên cố, tình trạng lấn chiếm vỉa hè được khắc phục, không còn tình trạng lấn chiếm tràn lan, nhếch nhác như trước"...

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết