20/03/2008 - 10:37

Đặt nền móng cho chuyển mô hình giáo dục hiện nay sang mô hình giáo dục mở

Ngày 19-3, tại Hà Nội, Hội Khuyến học Việt Nam (KHVN) đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội lần 4 khóa III nhằm triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2008 là đặt nền móng thực hiện chủ trương của Đảng “Chuyển mô hình giáo dục hiện nay sang mô hình giáo dục mở”, tiến tới xây dựng một “Xã hội học tập’’.

Hội Khuyến học dự kiến trong năm 2008 tập trung ưu tiên hỗ trợ hệ thống giáo dục chính quy cho các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số... Góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc của giáo dục hiện nay như tình trạng học sinh bỏ học, lười học, không có điều kiện theo học, Hội KHVN sẽ chủ động phối hợp với ngành giáo dục, với các trường, với Công đoàn giáo dục Việt Nam nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả giáo dục. Hiện nay, nhiều cấp Hội đã có hoạt động hỗ trợ bồi dưỡng học sinh yếu, chống ngồi nhầm lớp, vận động học sinh trong độ tuổi ra lớp. Năm 2007, Hội đã cấp học bổng và phần thưởng cho trên 3 triệu học sinh. Các hình thức hỗ trợ học sinh từ gia đình, dòng họ, hội đồng hương cũng ngày một phát triển. Cả nước hiện có hơn 8.800 trung tâm học tập cộng đồng, bồi dưỡng cho hơn 2 triệu lượt người. Để phát huy tốt hiệu quả của các Trung tâm này, Hội KHVN đang nghiên cứu đề xuất với Chính phủ về mô hình xã hội học tập ở nước ta phù hợp với từng địa bàn tỉnh, thành... Mặt khác, Hội cũng sẽ chủ động hợp tác và liên kết với các ngành, các tổ chức xã hội mở ra các hình thức học tập mới, tạo ra nhiều cơ hội đi học để mở rộng phạm vi đối tượng đi học trên mọi địa bàn dân cư.

Một số điều lệ hội không còn phù hợp với tình hình thực tế cũng được đưa ra thảo luận để hoàn thiện nhằm có những thay đổi tích cực, phù hợp hơn. Đặc biệt, Hội KHVN đang có kế hoạch lấy ngày 2-10 hàng năm là ngày truyền thống Khuyến học Việt Nam.

Ngoài việc đổi mới phương thức hoạt động Hội, Ban Chấp hành Trung ương Hội còn đặc biệt quan tâm đến công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ trẻ để kịp có cán bộ bổ sung khi cán bộ chủ chốt của Trung ương Hội và các tỉnh, thành Hội đã tuổi cao sức yếu.

Tại hội nghị, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã trao cờ thi đua cho 32 tỉnh, thành Hội khuyến học có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2007.

NGỌC ANH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết