13/12/2012 - 08:38

Khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Đào tạo lớp thanh niên ưu tú, kế tục trung thành và xứng đáng sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc

Với chủ đề "Khát vọng tuổi trẻ dựng xây đất nước", Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X đã khai mạc trọng thể sáng 12-12, tại Hà Nội. 999 đại biểu - những cán bộ, đoàn viên ưu tú, tiêu biểu cho niềm tin, ý chí và nguyện vọng, sức mạnh đoàn kết và trí tuệ của hàng triệu cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trên khắp mọi miền Tổ quốc về dự Đại hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu thanh niên tại Đại hội. Ảnh: TTXVN 

Đại hội vinh dự đón: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn TNCSHCM khóa IX Phan Văn Mãi nhấn mạnh: Nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX, với tinh thần trong sáng, trung thực của tuổi trẻ, có thể khẳng định rằng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét trên nhiều mặt, nhưng những tồn tại, hạn chế vẫn còn không ít. Tình hình mới, thời cơ mới, thách thức mới đang đặt ra cho toàn Đoàn những yêu cầu mới, nhiệm vụ mới.

Trình bày báo cáo tóm tắt của Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX trình Đại hội, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCSHCM khóa IX nêu rõ: Đại hội X có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX nhiệm kỳ 2007 - 2012. Đồng thời Đại hội xác định mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 - 2017 : Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, thi đua học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những thành tích xuất sắc của phong trào thanh thiếu niên và hoạt động của các cấp bộ đoàn trong cả nước. Tổng Bí thư cũng chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế trong hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ qua; chưa tạo được sự phát triển đồng đều ở các cấp, chưa phát huy được mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của thanh niên. Công tác giáo dục của Đoàn tuy rộng nhưng chưa sâu, chất lượng đoàn viên chưa cao; việc đoàn kết, tập hợp thanh niên trên một số lĩnh vực chưa hiệu quả.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Đối với thế hệ trẻ, Đảng ta xác định, cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống, tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển toàn diện thể lực, trí tuệ cho thế hệ trẻ. Khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại. Hình thành lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Tổng Bí thư đề nghị Đại hội tập trung trí tuệ thảo luận để đánh giá đúng tình hình, tổng kết sâu sắc thực tiễn, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, có hiệu quả cao cho nhiệm kỳ 2012 - 2017. Tổng Bí thư gợi mở bốn vấn đề cần tập trung thảo luận. Trước hết, cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí của thanh niên và Đoàn Thanh niên trong thời kỳ mới. Đồng thời, cần coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh thiếu niên, coi đây vừa là yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài và là thước đo hiệu quả hoạt đ ộng của Đoàn và phong trào thanh niên trong giai đoạn cách mạng mới. Đoàn cần giúp Đảng tập hợp, đoàn kết, giáo dục, đào tạo thanh niên, xây dựng một thế hệ thanh niên có đủ bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, sức sáng tạo để kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Các cấp bộ Đoàn cần đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ. Các hoạt động của Đoàn cần xuất phát từ các nhiệm vụ chính trị chung của đất nước, nhất là trong phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước, củng cố quốc phòng, an ninh. Đoàn cần có nhiều hình thức hoạt động phong phú, đa dạng, phù hợp với tuổi trẻ, lôi cuốn thanh niên tham gia tích cực các phong trào cách mạng, nhất là trên các lĩnh vực, các địa bàn có nhiều gian khổ, khó khăn, thể hiện rõ vai trò xung kích theo tinh thần "đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm".

Tổng Bí thư khẳng định: Thanh niên là một bộ phận nòng cốt của xã hội, rường cột của dân tộc, là lực lượng xung kích của cách mạng và là chủ nhân tương lai của nước nhà; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng; công tác thanh niên là công tác mang tính chiến lược có ý nghĩa sống còn của dân tộc.

Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành cần quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên trong thời kỳ mới; tin tưởng giao nhiệm vụ cho thanh niên; quan tâm, giúp đỡ, động viên và tạo điều kiện để thanh niên tự tin tham gia vào các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, của các địa phương, đơn vị.

Tổng Bí thư mong muốn, với nhiệt huyết tràn đầy, với nghị lực và ý chí vươn lên mạnh mẽ, tuổi trẻ Việt Nam sẽ ra sức học tập, lao động, rèn luyện để ngày càng tiến bộ, có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân giữ vững các thành quả cách mạng, thực hiện bằng được mục tiêu cao cả: xây dựng Tổ quốc ta ngày càng hùng cường, đất nước ta ngày càng giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu, như Bác Hồ hằng mong muốn. Tổng Bí thư nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin yêu vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ Việt Nam; đồng thời cũng đòi hỏi, kỳ vọng Đoàn phải làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần đào tạo lớp lớp thanh niên trở thành những chiến sĩ tiên phong, mang lá cờ của Đảng và Bác Hồ tới đích cuối cùng.

NGUYỄN SỰ - QUỲNH HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết